Rennend gezin in de bossen

Symptomen van een zindelijkheidsstoornis

Kenmerken van enuresis

  • Je zoon of dochter plast minstens tweemaal per week in bed. Dit doet zich langer dan 3 achtereenvolgende maanden voor of je kind functioneert duidelijk minder goed op bijvoorbeeld school of binnen het gezin. Je kind wil bijvoorbeeld niet bij vriendjes logeren omdat hij zich schaamt voor het bedplassen.
  • Je zoon of dochter is minstens 5 jaar oud.
  • De enuresis kan ook optreden nadat je kind langere tijd zindelijk is geweest.

Kenmerken van encopresis

  • Je kind is minstens 4 jaar oud en nog niet zindelijk voor ontlasting.
  • Je kind doet minstens 1 maal per maand gedurende minimaal drie maanden zijn ontlasting op een ongewenste plek, zoals in zijn broek of op de grond.
  • Je kind kan dit zowel opzettelijk als onvrijwillig doen.
  • Je kind kan daarnaast last hebben van obstipatie.
  • Door de verstopping kan je kind misselijk zijn, buikpijn hebben of minder willen eten.
  • De encopresis kan ook optreden nadat je kind langere tijd zindelijk voor ontlasting is geweest.

Een kind met encopresis komt meestal eerst bij de huisarts terecht die hem meestal zal doorverwijzen naar een kinderarts. Deze zal bekijken in hoeverre er een lichamelijke oorzaak voor de klachten te vinden is. Indien er sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek of wanneer er geen duidelijke lichamelijke oorzaak is, kan je kind doorverwezen worden naar een GGZ instelling als Lentis.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis