Rennend gezin in de bossen

Behandeling van een zindelijkheidsstoornis

Zindelijkheidsstoornissen kunnen voor je kind en het hele gezin erg lastig zijn. Een zindelijkheidsstoornis is wel goed te behandelen. Het is raadzaam om met je kind naar de huisarts te gaan. Zeker wanneer de stoornis een lichamelijk oorzaak heeft, kan de huisarts je kind helpen. In andere gevallen kan hij jullie mogelijk doorverwijzen naar specialistische zorg zoals bij Lentis gegeven wordt.

Behandeling enuresis

De volgende behandelingen worden ingezet bij enuresis:

Voorlichting en intakegesprek

In de meeste gevallen zal je huisarts of kinderarts voorlichting geven over de enuresis en algemene adviezen aan jou als ouder geven.

Het is belangrijk om te weten wat enuresis precies is en hoe je er als kind en ouders het beste mee om kunt gaan. Meer kennis van en inzicht in de stoornis kan helpen om je kind te motiveren en te steunen bij het doorzetten van de behandeling.

Behandeling onderliggende problematiek

Tijdens het intakegesprek worden naar mogelijke onderliggende problemen gekeken die bijdragen aan de enuresis. Je kind kan bijvoorbeeld een trauma hebben ondergaan, angsten hebben of er kunnen problemen zijn op school of binnen het gezin. Deze problemen dienen eerst behandeld te worden alvorens met de behandeling van de enuresis kan worden gestart.

Bij onderliggende problematiek wordt je kind vaak doorverwezen naar bijvoorbeeld Lentis. De onderliggende problemen zullen in kaart worden gebracht zodat een behandeling op maat gemaakt kan worden.

Plaswekker

Wanneer de behandeling in handen van de huisarts is, adviseert deze vaak een plaswekker. Bij een plaswekker krijgt je kind een speciaal broekje aan. De plaswekker gaat af wanneer hij enkele druppels urine verliest. Op die manier leert je kind wakker te worden van het gevoel van een volle blaas. De plaswekker dient daarbij zelf te worden aangeschaft.

Droogbedtraining

De droogbedtraining is een combinatie van de plaswekker en oefeningen om beter te reageren op een volle blaas. Je krijgt deze behandeling wanneer eerdere methodes zoals alleen de plaswekker niet helpen. Soms kan je voor de droogbedtraining ook worden opgenomen. Je kind kan dan nog beter worden begeleid. Het is mogelijk om bij Lentis een droogbedtraining te doorlopen.

Aangezien enuresis ook een medisch aspect heeft, kan er naast gedragsinterventie zoals droogbedtraining ook medicatie en/of fysiotherapie nodig zijn om de enuresis te behandelen.

Behandelingen encopresis

De volgende behandelingen kunnen worden ingezet bij encopresis:

Voorlichting en intake

Het is belangrijk om te weten wat encopresis precies is en hoe je er als kind of ouders het beste mee om kunt gaan. In het geval van obstipatie worden ook voedingsadviezen gegeven. Tijdens het intake gesprek wordt ook gekeken of er onderliggende problemen zijn die een rol spelen bij de encopresis. Het is belangrijk dat de behandelaar dit weet, zodat deze problematiek eerst behandeld wordt.

Behandeling onderliggende problematiek

Net als bij de behandeling van enuresis is het bij de behandeling van encopresis belangrijk om eerst het probleem goed in beeld te brengen en daar de behandeling op af te stemmen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van heftige problemen binnen het gezin of op school, kan het verstandig zijn om eerst behandeling daarop te richten, alvorens te starten met een behandeling gericht op de zindelijkheid.

Mediatietherapie

Dit is de meest toegepaste behandeling bij encopresis, wanneer er geen lichamelijke oorzaak te vinden is. Bij deze vorm van behandeling wordt het kind beloond wanneer het zijn behoefte op het toilet doet en worden ongelukjes zoveel mogelijk genegeerd. Deze vorm van behandeling heeft ook invloed op de relatie tussen jou als ouder en je kind. Door de zindelijkheidsproblemen is deze relatie vaak onder druk komen te staan. Mediatietherapie kan bijdragen aan een positiever contact.

Wanneer er naast encopresis ook sprake is van obstipatie  is een aanpak van mediatietherapie in combinatie met medicatie nodig.

Medicatie obstipatie

In het geval van obstipatie worden laxantia voorgeschreven om het teveel aan ontlasting uit de darmen te verwijderen. De medicijnen dienen vervolgens voor een onbepaalde tijd nog wel te worden gebruikt om te zorgen dat je kind gemakkelijker naar de wc kan. Daarnaast wordt vaak toilettraining ingezet bij de behandeling van encopresis.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis