Jongetje bij het water

Rouw

Hoe pijnlijk ook, rouw hoort bij het leven en wordt door iedereen op verschillende manieren ervaren en geuit. Soms staat je verdriet voorop, dan weer ben je woedend, voel je je somber of weiger je het verlies te accepteren.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis