Meisje in het bos

Types reactieve hechtingsstoornis

Een reactieve hechtingsstoornis ontwikkelt zich in de eerste vijf jaar van je leven. Wanneer je deze hechtingsstoornis hebt, voel je je vaak onbegrepen, ongewenst en tekort gedaan. Er worden, op basis van het gedrag van het kind, twee subtypes onderscheiden binnen deze stoornis. Het geremde type en het ontremde type. Hieronder volgt een beschrijving van beide types.

Geremde type

Wanneer je als kind gediagnosticeerd wordt met dit type hechtingsstoornis, dan laat je over het algemeen introvert gedrag zien, laat je een gesloten houding zien en vermijd je vaak contact in bepaalde situaties. Vaak ben je ook overdreven waakzaam en altijd op je hoede. In onderstaande kenmerken kunnen kinderen met dit type hechtingsstoornis zich herkennen:

 • Je voelt je afgewezen en ongewenst.
 • Je stelt je wantrouwend op.
 • Je trekt je snel terug en wijst toenadering af.
 • Je kunt in een sociaal isolement terecht komen doordat je je snel terugtrekt.
 • Je wil niet getroost worden.
 • Het lijkt alsof je weinig plezier in spelen hebt.
 • Je gedrag is onvoorspelbaar. Je bent het ene moment heel vriendelijk en dan ineens heel boos.
 • Je kan agressief gedrag vertonen.
 • Je houdt niet van lichamelijk contact, zoals knuffelen, en zoekt dit ook niet zelf op.

Ontremde type

Wanneer je als kind gediagnosticeerd wordt met dit type hechtingsstoornis, dan laat je over het algemeen extravert en impulsief gedrag zien. Ook  kan je agressief reageren.

Kinderen met dit type hechtingsstoornis hebben vaak geen vaste verzorgers gehad, bijvoorbeeld doordat je bent opgegroeid in een weeshuis. Daardoor vind jij het lastig om onderscheid te maken tussen bekende en onbekende mensen. Je hecht je aan elke willekeurig persoon. De volgende kenmerken kunnen duiden op dit soort hechtingsstoornis:

 • Je spreekt snel vreemde mensen aan.
 • Je gaat heel vrij om met volwassenen.
 • Je zoekt snel toenadering tot vreemde mensen. Je kruipt bijvoorbeeld meteen bij hen op schoot.
 • Je bent erg aanhankelijk toe naar mensen die je niet goed kent.
 • Je gedrag is overdreven vriendelijk.
 • Je kan bekend staan als ‘allemansvriendje’.
 • De contacten die je maakt zijn vaak oppervlakkig. Je vindt het moeilijk om echte vriendschappen of relaties aan te gaan.
 • Je bent snel driftig.
 • Je toont geen berouw wanneer je iets verkeerds hebt gedaan.
 • Je voelt je snel tekortgedaan.

Voor je omgeving kan het heel erg moeilijk zijn om te gaan met jouw hechtingsstoornis. Voor hen lijkt het erop dat jij geen liefde voelt en weinig emoties hebt. Ook kan het zijn dat jij je kwetsend opstelt naar degenen die jou opvoeden. Het kan voor jouw omgeving erg moeilijk zijn om tot jou door te dringen. Jullie hoeven dit niet alleen op te lossen. Jonx kan jullie hulp bieden bij het behandelen van hechtingsproblematiek.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis