Meisje in het bos

Reactieve Hechtingsstoornis

Wanneer je een reactieve hechtingsstoornis hebt, is er sprake van een afwezige of ernstig onderontwikkelde hechting tussen jou en je ouders/verzorgers. Dit komt vaak doordat je toen je klein was in een onveilige omgeving hebt gezeten wat een grote rol heeft gespeeld op je ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je in een  stressvolle en onrustige omgeving bent opgegroeid waarin weinig aandacht was voor jou. Of je bent in een omgeving opgegroeid waarin de mensen die jouw opvoedden steeds wisselden. Wanneer je een reactieve hechtingsstoornis hebt, heb je vaak weinig vertrouwen in mensen. Hierdoor kan je je niet voldoende hechten aan mensen in je omgeving. Relaties met andere mensen blijven vaak oppervlakkig.

Gehechtheid

De gehechtheid aan je ouders of opvoeders vindt in je eerste levensjaren plaats. Het is een heel belangrijk onderdeel van je ontwikkeling. De meeste kinderen hebben een veilige gehechtheid aan hun ouders of verzorgers. Hiervoor is het van belang dat degene die jou opvoedt gevoelig is voor de signalen die jij geeft. Het is bijvoorbeeld van belang dat jouw opvoeders je troosten wanneer je dit nodig hebt. Het gaat erom dat jij erop kan vertrouwen dat je ouders/opvoeders jouw signalen opmerken en daarop in zullen gaan. Je groeit dan op in een stabiele omgeving waarin je op je ouders kan vertrouwen en zij er voor je zijn. Wanneer je niet veilig gehecht bent is bovenstaande niet het geval geweest. Er zijn verschillende oorzaken/risicofactoren die mee kunnen spelen bij het ontwikkelen van een reactieve hechtingsstoornis.

Verschil Reactieve Hechtingsstoornis en onveilige hechting

De meeste kinderen zijn veilig gehecht. Maar is er ook een groep kinderen die onveilig gehecht is. Zij zijn wel gehecht, maar niet voldoende om van een veilige hechting te spreken. Daarnaast heb je kinderen die een reactieve hechtingsstoornis hebben. Dit is een zware stoornis, waarbij je als kind een afwezige of ernstig onderontwikkelde hechting hebt. Hierdoor ontstaan allerlei problemen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis