Homepage Jonx

Wat zijn de oorzaken van een psychose?

Psychose is een soort ‘netwerk’-stoornis van de hersenen. Verschillende hersendelen geven verkeerde boodschappen aan elkaar. Hierdoor vermengt iemand de werkelijkheid met fantasie zonder dat hij/zij het zelf door heeft, Je kunt dan niet-bestaande dingen gaan horen, voelen, proeven, ruiken en zien. En je gaat overal betekenissen achter zoeken. Een onbekende op straat kijkt niet gewoon toevallig jouw kant op, maar doet dat om je in de gaten te houden.

Wat er precies mis is in de hersenen is ingewikkeld om uit te leggen en veel hierover is nog niet bekend.
Wel is bekend dat drugs (ook cannabis) ervoor kunnen zorgen dat je psychotisch wordt. En soms komen psychosen in sommige families voor. Er zijn allerlei ziekten die een psychose kunnen veroorzaken, iemand met autisme, een depressie, schizofrenie of jongeren die drugs gebruiken kunnen een psychose krijgen. Soms kan een psychose ook door koorts of epilepsie ontstaan.

Elk jaar maken in Nederland ruim 6.400 mensen een eerste psychose mee, met een piek rond jongeren en jong-volwassenen. Meer dan 1% van de algehele bevolking heeft wel eens een psychose gehad.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis