Pesten Jonx

Leven met piekeren

Soms ben je ‘s ochtends na een nacht piekeren nog steeds gespannen en zet het piekeren door. Sterker nog, het piekervirus verspreidt zich en dingen die eerst geen probleem waren worden het nu wel. Piekeren wordt een gewoonte en beheerst steeds meer je leven. Langzaam maar zeker word je een piekeraar.
Piekeraars zijn zorgelijk, negatief, angstig en gespannen. Ze hopen dat het gepieker (‘nadenken’) leidt tot oplossingen of nieuwe inzichten. Dat gebeurt niet. Piekeren lost namelijk niks op. Reden genoeg dus om ermee te stoppen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis