Jongen met beugel

Gevolgen PDD-NOS

Hoeveel last jijzelf of je omgeving heeft van jouw PDD-NOS verschilt. Als de kenmerken van jouw PDD-NOS heel sterk aanwezig zijn dan heb je er vaak zelf, en ieder geval je omgeving,  meer last van. Als de verschijnselen niet zo sterk aanwezig zijn dan ligt het er meer aan hoe de mensen in jouw omgeving er mee omgaan. Het hoeft dan niet zo’n probleem te zijn.

Het hebben van PDD-NOS kan heel vervelend voor je zijn. Het kan zijn dat je last hebt van bijvoorbeeld de volgende gevolgen:

  • Doordat je vaak niet weet hoe je je moet gedragen in sociale situaties kan het zijn dat je onzeker en eenzaam bent.
  • Vrienden maken en houden is heel lastig voor je. Dit doordat je het moeilijk vindt om contact te maken met iemand. Ook weet je vaak niet hoe je moet reageren wanneer iemand jou bijvoorbeeld aanspreekt of naar je lacht.
  • Het kan lastig zijn om mee te komen op school. Bijvoorbeeld omdat je de uitleg te letterlijk neemt, vasthoudt aan je eigen oplossingen of verbanden legt die niemand anders begrijpt.

Neem bij vermoedens van PDD-NOS contact op met de huisarts. Deze kan je doorverwijzen naar een geschikte behandelaar. Lees hier meer over de behandelingen van PDD-NOS.

Toekomst van je kind met PDD-NOS

Over het algemeen is het lastig te voorspellen hoe iemand met PDD-NOS zich zal ontwikkelen. Er zijn wel een aantal factoren te noemen die bijdragen aan de ontwikkeling:

  • een goede intelligentie
  • de verschijnselen komen vooral thuis voor
  • afwezigheid van ernstige denkstoornissen
  • een goede taalontwikkeling

Naarmate er minder van de bovengenoemde factoren aanwezig zijn, wordt de kans op een slechte prognose groter. Er is nog niet genoeg onderzoek gedaan naar hoe kinderen met PDD-NOS zich als volwassene zullen ontwikkelen. Wel bestaat de indruk dat de meerderheid min of meer een zelfstandig bestaan kan opbouwen.

Hoe eerder wordt ontdekt wat het probleem van het kind is, hoe eerder er gewerkt kan worden aan de weerbaarheid van het kind en de plek binnen de maatschappij voor het kind.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis