Jongen met beugel

PDD-NOS

Vind je het lastig om contact te maken? Kost praten met andere mensen jou veel moeite? Hoor je de woorden wel, maar duurt het een tijdje voor jij deze begrijpt en je weet hoe je erop moet reageren? Heb je een grote fantasie of kost het je juist veel moeite om je dingen in te beelden? Hou je je het liefst vast aan vaste patronen? Dan kan het zijn dat je onder mensen met PDD-NOS valt. Wat PPD-NOS is, wat de symptomen zijn en hoe je geholpen kan worden, lees je hieronder.

Wat is PDD-NOS?

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Dit is een Engelse naam voor ‘pervasieve ontwikkelingstoornissen’  wat weer een overkoepelende naam is voor autismespectrumstoornissen. Het is een soort ‘overig’ categorie voor mensen die moeite hebben met het verwerken van informatie, maar die niet voldoen aan alle kenmerken van een andere autistische stoornis, zoals klassiek autisme of Asperger.

PDD-NOS wordt ook wel aangeduid als een ‘informatieverwerkingsstoornis’. Dit om duidelijk te maken dat wanneer je PDD-NOS hebt, je moeite hebt met het verwerken van informatie. Bijvoorbeeld met reageren wanneer iemand iets tegen je zegt. Ook kan je moeite hebben om prikkels vanuit jezelf goed te verwerken.

Je hebt wanneer je PDD-NOS hebt wel minder moeite met het verwerken van informatie dan wanneer je autistisch bent. Onderstaande vergelijking kan helpen om dit beter te begrijpen. Qua intelligentie zijn mensen te plaatsen op een lijn die van zwakbegaafd (laagste) naar hoogbegaafd (hoogste) loopt.  Ook voor hoe je met sociale situaties en prikkels van buiten omgaat kun je een lijn maken. Deze lijn loopt van moeilijk lerend (autisme) van gemiddeld naar sociaal hoogbegaafd. Wanneer je PDD-NOS hebt zit je op deze lijn tussen autisme en gemiddeld sociaal begaafd in.

Kenmerken per type

De beschrijving van PDD-NOS is erg breed, het is een ‘rest’ categorie. Er vallen daarom veel verschillende soorten mensen binnen de beschrijving. De kenmerken van PDD-NOS kunnen bij iedereen weer net anders zijn.  Binnen PDD-NOS kunnen weer verschillende verdelingen worden gemaakt. Een onderverdeling die bijvoorbeeld gebruikt wordt bij kinderen met PDD-NOS is:

  • Teruggetrokken:  je maakt moeilijk contact met anderen en gaat ook niet in op pogingen tot contact van anderen.
  • Passief: je maakt uit jezelf geen contact met anderen, maar gaat wel in op anderen.
  • Actief maar onhandig: je maakt wel contact met anderen en reageert ook op hen, alleen doe je dit op een vreemde of onhandig manier.

Cijfers PDD-NOS

PDD-NOS valt onder de autisme spectrum stoornissen. Op basis van onderzoeken in het buitenland wordt geschat dat in Nederland meer dan 1% van de mensen een autisme spectrum stoornis heeft. 14 procent van deze mensen heeft klassiek autisme, de overige 86 procent heeft stoornissen als Asperger of PDD-NOS.  Een autisme spectrum stoornis komt vier keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis