Meisje met ODD

Oorzaken ODD

Vaak komt ODD in de kinderjaren naar voren. Oorzaken van oppositioneel-opstandige gedragsstoornis zijn lastig aan te geven. Vaak spelen drie risicofactoren een rol bij het ontwikkelen van ODD.

Risicofactoren ODD bij het kind zelf

Ieder kind wordt geboren met een bepaald temperament. Ouders weten dat. Een dochter kan pittiger zijn dan een zoon of juist andersom. Dit temperament bepaalt hoe goed een kind zich kan concentreren, hoe heftig het reageert op frustraties of hoe impulsief en beweeglijk het is. Sommige kinderen lopen een groter risico om boos en opstandig gedrag te ontwikkelen. Dat zijn kinderen die moeite hebben om zich te concentreren, van jongs af aan erg boos kunnen worden en zich moeilijk kunnen beheersen. Ook een zwakke taalontwikkeling en verbale zwakbegaafdheid (weinig woorden kennen en spreken) vormen een risicofactor voor ODD. Kinderen met de diagnose autisme spectrum stoornis of kinderen met ADHD laten ook vaker boos gedrag zien.

Risicofactoren ODD binnen het gezin

Boosheid bij kinderen kan ook een gevolg zijn van bijvoorbeeld overvraagd worden op school of spanningen thuis (gescheiden ouders, verhuizing, ziekte). Een kind met een groot temperament is vaak ook minder gevoelig voor straf. Dat maakt de opvoeding ook lastiger. Het is voor ouders van kinderen met een moeilijk temperament heel zwaar om consequent te blijven. Deze kinderen zijn snel erg boos en ouders hebben daar niet altijd zin in. Geef je als ouder toe aan dit opstandige, dwingende, dreigende en agressieve gedrag van je kind? Dan neemt de kans toe dat het kind dit gedrag juist vaker gaat vertonen. Hij of zij krijgt zo door dat dwars, eisend, dreigend en agressief gedrag voordelen oplevert.

Risicofactoren ODD buiten het gezin

Kinderen maar ook volwassenen laten een kind met gedragsproblemen vaak links liggen. Of ze ontwijken het kind. Zo ontstaat hetzelfde patroon als in het gezin. Het kind voelt zich afgewezen en wordt boos. Ook kan het zijn dat kinderen met ODD leren dat agressie helpt om iets voor elkaar te krijgen. Ze zien dat bij anderen, op televisie en in videospellen.

ODD herkennen

Uit meerdere kenmerken kun je afleiden of een kind misschien ODD heeft. Het gedrag is vaak vijandig, negatief en opstandig. Bekijk alle symptomen van ODD.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis