Meisje met ODD

ODD

Alle kinderen zijn wel eens boos en opstandig. Dit past bij de normale ontwikkeling van een kind. Als je jong bent moet je leren omgaan met gevoelens. Met verdriet, angst en blijdschap maar ook met teleurstelling en boosheid.

Wat is ODD?

ODD is de afkorting voor oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. Net als bijvoorbeeld ADHD, ADD en CD valt de aandoening onder de zogenaamde ontwikkelingsstoornissen.

Opstandig gedrag

De peuterfase en de puberteit zijn twee periodes waarin opstandig gedrag toeneemt. Dat kan lastig zijn voor de ouders of verzorgers, maar dit gedrag hoort er gewoon bij. Het is geen reden tot zorg. Het duidt niet gelijk op een gedragsprobleem. Van ODD kan wel sprake zijn als het kind:

  • zo agressief is dat het geen controle heeft over zijn boosheid
  • zich steeds verzet tegen volwassenen (een ouder, juf of meester)
  • vaak vecht met andere kinderen

Oorzaken ODD

Een verklaring voor het agressieve, boze en opstandige gedrag is niet altijd te geven. Aangenomen wordt dat de oorzaken van ODD te maken hebben met verschillende risicofactoren. Deze hebben betrekking op zowel het kind zelf als op de omgeving van het kind (bijvoorbeeld de thuis- of schoolsituatie).

Symptomen ODD

Uit meerdere kenmerken kan je afleiden of een kind misschien ODD heeft. Het gedrag is vaak vijandig, negatief en opstandig. Bekijk alle symptomen van ODD.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis