meisje op het strand

Wat zijn symptomen van Foetaal Alcohol Spectrum Disorder?

FAS(D) uit zich bij iedereen anders. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Geheugenproblemen. Vooral het korte termijn geheugen werkt slecht.
 • Leerproblemen. Vaak is er veel moeite met abstract denken. Daardoor is vooral rekenen een probleem. Maar ook omgaan met geld en tijdsbesef geven problemen.
 • Laag IQ. Bij veel mensen met FASD is sprake van een verstandelijke beperking en een laag IQ. Kinderen met een lager IQ hebben vaak eerder toegang tot de hulpverlening.
 • Gemiddeld of hoger IQ. Een hoger IQ betekent vaak dat het kind alleen op basis van het IQ wordt beoordeeld en dat de rest van de problemen over het hoofd worden gezien.
 • Sociaal emotionele problemen. Kinderen maar ook volwassenen met FASD begrijpen sociale interacties vaak verkeerd of helemaal niet. Daardoor raken ze snel geïsoleerd. Vaak zijn ze naïef en beïnvloedbaar en komen daardoor in de problemen.
 • Psychische problemen. Mensen met FASD hebben moeite met het reguleren en controleren van hun emoties. Ze kunnen erg opvliegend, angstig of gespannen raken bij nieuwe of onverwachte situaties.
 • Hyperactiviteit. Veel kinderen met FASD hebben ook de diagnose ADHD.
 • Autistische trekken. Veel kinderen met FASD hebben ook de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
 • Tics. Het komt voor dat ook de diagnose Gilles de la Tourettes wordt gegeven. Vaak zijn er dwangmatige handelingen of bewegingen.
 • Woede aanvallen. Door te veel prikkels of te hoge verwachtingen van de buitenwereld komen regelmatig woede aanvallen voor.
 • Problemen met de spijsvertering. De alcohol tast niet alleen de hersenen aan maar kan ook organen aantasten. Bij mensen met FASD is regelmatig sprake van een verstoorde spijsvertering en allergieën voor voedingsstoffen.
 • Motorische problemen.
 • Moeite met aanbrengen van structuur.
 • Moeite met prikkelverwerking. Veel mensen met FASD hebben een erg hoge pijngrens en zijn gevoelig voor licht, geluid en/of tactiele (tastzin) prikkels.

Samen met de hulpverlener inventariseer je welke problemen op dit moment het meest op de voorgrond staan. Daarnaast is het goed om te weten dat ontwikkelingssprongen niet vanzelf gaan. Voor elke nieuwe ontwikkelingsstap is er hulp nodig en afwachten is daarom een slecht advies. Op verschillende leeftijden en in verschillende ontwikkelingsfasen kunnen er verschillende problemen ontstaan die elk hun eigen wijze van benadering nodig hebben.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis