foto volwassen man bijgesneden

Wat zijn symptomen van een dwangstoornis?

Een dwangstoornis komt tot uiting in dwanggedachten of dwanghandelingen. Het kan ook dat je last hebt van allebei. Alhoewel je beseft dat ze overdreven en niet logisch zijn, toch lukt het moeilijk ermee te stoppen. Ook kost het veel tijd: zaken als werk, relaties en sociale activiteiten kunnen flink in de knel komen. Typerend voor deze angststoornis is dat je je angsten uit de weg gaat en deze probeert te voorkomen door bepaalde handelingen te doen.

Dwanggedachten

Gedachten zijn dwanggedachten als ze telkens terugkomen en hardnekkig in je hoofd blijven zitten. Verder zijn de gedachten zinloos. Als je een dwangstoornis hebt, weet je dat de gedachten uit je eigen geest komen en niet van buiten. Toch lukt het niet de gedachten buiten te sluiten en voelt het alsof ze je worden opgedrongen.

Dwanggedachten maken angstig

Dwanggedachten zijn absoluut niet prettig, want je wordt er angstig van. De gedachten gaan veel verder dan gewone zorgen over de dagelijkse dingen. Als je een dwangstoornis hebt, probeer je te doen alsof de dwanggedachten er niet zijn. De dwanggedachten gaan bijvoorbeeld over:

 • ziektes
 • vuil
 • fouten maken met vreselijke afloop
 • agressie
 • seks
 • god en godsdienst

Dwanghandelingen

Dwanghandelingen zijn handelingen die je steeds maar weer doet, zoals handen wassen of dingen controleren. Als je een dwangstoornis hebt, doe je dit soms alleen in je hoofd. Voorbeelden hiervan zijn telkens opnieuw dingen tellen of steeds maar bidden. Je voelt je gedwongen om het te doen, meestal na een dwanggedachte.

Dwanghandeling moet onheil voorkomen

Met de dwanghandelingen wil je voorkomen dat gebeurt waar je bang voor bent. De dingen die je doet, hebben weinig of niets te maken met wat je wil voorkomen. Zo doe je bijvoorbeeld tien keer het licht aan en uit of controleer je telkens weer het gas, omdat er anders iets ergs gebeurt. Er zijn verschillende soorten dwanghandelingen:

 • controleren
 • schoonmaken en wassen
 • ordenen
 • overmatig vaak bidden
 • hamsteren of verzamelen.
Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis