foto volwassen man bijgesneden

Wat zijn de oorzaken van een dwangstoornis?

Over oorzaken van een dwangstoornis valt nog weinig te zeggen. Wel zijn extra risico’s bekend. In onderstaande gevallen is de kans op de stoornis groter. Deze extra risico’s hebben te maken met biologische, psychische en sociale factoren.

Biologische factoren

  • Erfelijkheid: het lijkt erop dat de stoornis erfelijk is. Vooral bij dwanggedachten lijkt erfelijkheid een rol te spelen.
  • Psychische stoornissen: als je een dwangstoornis hebt, heb of had je ook een andere psychische stoornis.
  • Lage intelligentie: kinderen met een lagere intelligentie hebben later vaker een dwangstoornis.

Psychische factoren

Een ingrijpende, belangrijke levensgebeurtenis kan een dwangstoornis uitlokken, bijvoorbeeld zwangerschap of een echtscheiding.

Sociale factoren

Bij mensen zonder werk, of die gescheiden zijn, en mensen uit lagere sociaal-economische klassen komt een dwangstoornis vaker voor.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis