foto volwassen man bijgesneden

Tips voor naasten van iemand met een dwangstoornis

Het kan soms erg lastig zijn om te gaan met iemand met een dwangstoornis. Bij bijvoorbeeld een was- of poetsdwang komt dit duidelijk naar voren: degene met de dwangstoornis verwacht dat mensen in de omgeving ook bepaalde dingen doen. Vaak verminderen huisgenoten daardoor hun sociale activiteiten. Ze nodigen minder vaak mensen uit omdat die het huis besmetten. Ook nemen naasten vaak praktische taken over van mensen met een dwangstoornis.

Voorlichting en informatie over een dwangstoornis

Doe informatie op over de dwangstoornis en de mogelijke gevolgen. Gebruik je energie om actief aan de slag te gaan en leer omgaan met de situatie. Bijvoorbeeld door samen een cursus over een dwangstoornis te volgen. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert een cursus voor familie en betrokkenen. Veel instellingen voor geestelijke gezondheidszorg organiseren voorlichtingsbijeenkomsten of cursussen voor familieleden.

Hulp bieden

Vraag waar je iemand met een dwangstoornis bij kunt helpen. Soms moet je betrokken zijn, soms is het goed om juist afstand te nemen. Maak daarbij wel duidelijk waar je grenzen liggen. Soms wil iemand geen hulp. Informeer bij de Angst, Dwang en Fobie Stichting, de stichting Labyrint/In Perspectief of de behandelaar welke oplossingen er zijn of hoe je kunt omgaan met de situatie.

Denk ook aan jezelf

Doe dingen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat je zelf overbelast raakt. Het onderhouden van sociale contacten is belangrijk. Lucht af en toe je hart bij mensen in je naaste omgeving.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis