foto volwassen man bijgesneden

Tips hoe zelf om te gaan met een dwangstoornis

Als je een dwangstoornis hebt, functioneer je vooral op het sociale vlak vaak minder. Voor werk, school of relaties kan dit grote gevolgen hebben. Onderstaand een aantal adviezen om je stoornis aan te pakken.

Kennis opdoen en praten

Verzamel informatie over je dwangstoornis. Zorg er ook voor dat mensen die belangrijk voor je zijn, genoeg weten over de stoornis. Zo praat je makkelijker met elkaar over de stoornis. Hulp van vrienden, familie en hulpverleners is altijd prettig. Overleg samen hoe om te gaan met de dwangstoornis. Voor meer uitgebreide informatie over dwang adviseren we je de website Dwang.eu te bekijken.

Sommige mensen schrikken van iemand met psychische klachten en reageren afwijzend. Bepaal daarom zelf wat je vertelt. Vertel bijvoorbeeld oppervlakkige kennissen een beperkte versie en reserveer het complete verhaal voor mensen die dichtbij staan.

Voorlichting over dwangstoornis

Voor lichte tot matige angstklachten zijn er cursussen voor jongeren, volwassenen en ouderen: Angst de baas en Geen paniek. Je kunt je ook laten voorlichten en contact hebben met lotgenoten bij de Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF).

Zorg voor structuur

Zorg voor structuur in je dagen. Soms geeft een behandeling die al en anders kan dat door sport of (vrijwilligers)werk. Neem de tijd om uit te vinden welk werk haalbaar is, bijvoorbeeld parttime of fulltime, betaald of vrijwillig.

Telefonisch en anoniem contact

Het is erg belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen. Dit kan bij familie, vrienden of kennissen. Daarnaast kan het erg fijn zijn om (juist) anoniem en/of met een onbekend iemand te spreken. Het kan soms goed helpen om over je problemen te praten met mensen die weten en snappen hoe je je voelt. Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met anderen. Je kunt lotgenotencontact zoeken of contact opnemen met een telefonische hulpdienst.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis