Faalangst

Welke behandelingen heeft Jonx voor een depressie?

De beste behandeling van een depressie hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst van de klachten. Bij een ernstige depressie kunnen medicijnen of psychotherapie helpen. Ook is een combinatie van medicijnen en psychologische behandeling mogelijk. Voor depressieve klachten die niet zo ernstig zijn of nog maar kort duren, zijn er minder ingrijpende vormen van hulp. Bijvoorbeeld: voorlichting, beweging en activering of korte gespreksbehandeling.

Behandeling

  • Elke Jonx-locatie (in de stad en in de regio) heeft deskundige behandelaren, die verbonden zijn aan het expertiseteam Angst- en Stemmingstoornissen. Op deze manier kun je deskundige hulp dichtbij huis krijgen van een behandelaar die hierin is gespecialiseerd.
  • De beste behandeling van een depressie hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst van de klachten. Bij een ernstige depressie is medicatie in combinatie met therapie de eerste keuze. Voor depressieve klachten die minder ernstig zijn of nog maar kort duren, zijn er andere vormen van hulp. Bijvoorbeeld: voorlichting, beweging en activering of korte gespreksbehandeling.

Medicijnen

Door medicijnen als antidepressiva voelen mensen met een depressie zich over het algemeen beter. Het duurt meestal een paar weken voordat dit begint. Antidepressiva kunnen bijwerkingen hebben. Sommige daarvan verdwijnen na een tijdje, andere houden langer aan.

Psychologische behandelingen

Cognitieve gedragstherapie

De bekendste vorm van psychotherapie bij een depressie is cognitieve gedragstherapie. Deze therapie spoort denkpatronen en gedragingen op die de depressie in stand houden. De bedoeling is om die denkpatronen of gedragingen te veranderen. Het werkt goed bij een matige en ernstige depressie.

Overige therapieën

Naast cognitieve gedragstherapie worden ook andere vormen van gedragstherapie toegepast:

  • sociale vaardigheidstrainingen
  • leren uitvoeren van stemmingsverhogende activiteiten
  • Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
  • EMDR
  • Runningtherapie

Die kunnen de depressieve klachten verminderen.
Verder kan elke face-to-face behandeling worden ondersteund door online behandeling. Ook kan er worden gekozen voor een totale online behandeling.

Ouders

  • Ook ouders/verzorgers bieden we hulp in de vorm van ouderbegeleiding, mediatietherapie en gesprekken met het gezin.
  • Belangrijk om te weten is dat Jonx door middel van twee methodes werkt: methodes waar we in de praktijk goede ervaringen mee hebben (practice-based) en methodes waarvan de wetenschap heeft aangetoond dat ze goed werken (evidence-based). Ook werkt Jonx volgens de GGZ-richtlijnen van het Trimbos-instituut.

Zelfmoordgedachten

Neem direct contact op met het sociale wijkteam, het CJG-team of je huisarts. Buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zij kunnen je doorverwijzen naar de crisishulp van Lentis zodat je direct hulp krijgt. Je kunt bij www.113.nl ook terecht voor een crisis-chat of crisis-telefoon.

Als je al in behandeling bent bij Jonx, kun je, binnen kantoortijden, contact opnemen met je behandelaar of contactpersoon. Buiten kantoortijden kan je contact zoeken met de crisishulp van Lentis.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis