Eetbuistoornis Jonx bijgesneden

Tips voor naasten van iemand met boulimia nervosa

Het kan moeilijk zijn voor direct betrokkenen om met iemand om te gaan die boulimia nervosa heeft. Daarom een aantal adviezen voor betrokkenen.

Adviezen voor familie en betrokkenen

  • Kennis opdoen: zorg dat je genoeg weet over boulimia nervosa en de mogelijke gevolgen.
  • Hulp bieden: vraag waar je iemand met boulimia bij kunt helpen en waarbij juist niet. Dwing hen niet tot een ander eetpatroon. Het helpt niet en het maakt de afstand eerder groter dan kleiner.
  • Begrip tonen: boulimia kan problemen en negatief gedrag veroorzaken. Realiseer je dat dit gedrag voortkomt uit de stoornis. Toon begrip en vat dit niet te persoonlijk op.
  • Grenzen aangeven: bespreek waar je grenzen liggen. Ook al heeft iemand in je omgeving boulimia nervosa, dat betekent niet dat je alles hoeft te accepteren.
  • Actief omgaan met boulimia: gebruik je energie om actief om te gaan met de situatie. Volg bijvoorbeeld samen een cursus over boulimia.
  • Ontspanning zoeken: blijf ook aan jezelf denken, doe dingen die je plezier en ontspanning bieden. Het leven met boulimia is vaak al moeilijk genoeg.
  • Contact met de buitenwereld houden: probeer contact te houden met mensen buiten je gezin en lucht af en toe eens je hart.
  • Lotgenoten zoeken: contact met mensen die in een vergelijkbare positie zitten, kan erg prettig zijn.
Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis