Eetbuistoornis Jonx bijgesneden

Wat zijn de oorzaken van boulimia nervosa?

Het is onbekend wat precies de oorzaak van boulimia is. Er is niet een factor op zichzelf die ervoor zorgt dat je een eetstoornis krijgt. In steden komt bijvoorbeeld veel vaker boulimia voor dan op het platteland. Maar leven in de stad is niet per se de oorzaak van de eetstoornis. Het is een factor die mee kan spelen in de oorzaak.

Zo zijn er verschillende factoren die mee spelen. Meestal ontstaat de eetstoornis door een combinatie van biologische, psychische en sociale factoren.

Biologische factoren

Erfelijkheid speel een grote rol bij het ontstaan van eetstoornissen als boulimia nervosa. Zo blijkt uit onderzoeken dat de kans op boulimia groter is als de eetstoornis al binnen je familie voorkomt.

Psychische factoren

Als je boulimia hebt, heb je vaak een vertekend lichaamsbeeld en een lage zelfwaardering. Je vindt jezelf te dik. Diëten en lijnen kunnen daardoor aan de basis staan van de eetstoornis.

Sociale factoren

Omstandigheden in een gezin kunnen een rol spelen. Als ouders (te) hoge verwachtingen hebben van hun kind, dan kan dat de kans op boulimia verhogen. Ook problemen van ouders, zoals ruzies of een scheiding, maken de kans op de eetstoornis groter.

De kans op boulimia is niet groter als iemand negatieve jeugdervaringen (zoals mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik) meegemaakt heeft. Deze ervaringen maken de eetstoornis ook niet ernstiger. Wel maken de negatieve jeugdervaringen de kans op bijkomende psychische stoornissen groter.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis