Meisje in het bos

Oorzaken bipolaire stoornis

Het is niet precies bekend hoe een bipolaire stoornis ontstaat of waarom je in een nieuwe episode belandt. Zoals bij veel psychische aandoeningen is er meestal niet één aanwijsbare oorzaak. Vaak is het een combinatie van verschillende factoren. Sommige depressieve of manische episodes ontstaan ook zonder duidelijke aanleiding. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke (risico)factoren:

Erfelijkheid

Wanneer in jouw familie bipolaire stoornissen voorkomen, is de kans groter dat jij ook een bipolaire stoornis ontwikkelt. Het is dus niet zo dat jij hoe dan ook de stoornis krijgt, maar je bent er wel iets gevoeliger voor.

Extreme omstandigheden

Bepaalde gebeurtenissen in jouw leven kunnen zo ingrijpend zijn dat ze bij kunnen dragen aan het ontstaan van een manische of depressieve episode. Denk aan seksueel misbruik, mishandeling, de dood van een familielid of relatieproblemen.

Drugs- en alcoholgebruik

Manische en depressieve periodes kunnen worden uitgelokt door drugs zoals cocaïne en het drinken van alcohol. Soms zorgt jouw stemmingsstoornis er ook voor dat je meer drank en drugs wilt gebruiken. Tijdens je depressieve periode hoop je zo je neerslachtigheid te vergeten en tijdens je manische periode ga je over je grenzen heen.

Wat de oorzaak van jouw stemmingsstoornis ook is, het is hoe dan ook belangrijk om hulp te zoeken wanneer jij denkt dat je aan een bipolaire stoornis lijdt. Als naasten kun je ook de huisarts inlichten en praten over je vermoedens dat je zoon of dochter wellicht een bipolaire stoornis heeft.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis