Meisje in het bos

Behandelingen van een bipolaire stoornis

Door het behandelen van je bipolaire stoornis kunnen je symptomen afnemen of verdwijnen. Het doel van de behandeling is ook om nieuwe manische en depressieve periodes te herkennen en een terugval of herhaling van de episodes zoveel mogelijk te voorkomen zodat jij een zo stabiel mogelijk leven kan leiden.

Vaak geeft een combinatie van voorlichting, medicijnen en een psychologische behandeling het beste resultaat. Je ouders/verzorgers en eventuele broers of zussen worden ook bij de behandeling betrokken. Jonx heeft de volgende behandelingen voor een bipolaire stoornis:

Medicatie

Vaak worden de acute verschijnselen van je stemmingsstoornis bestreden met medicijnen. Welke medicijnen je krijgt voorgeschreven hangt af van jouw stemming en symptomen. Bij een ernstige manie krijg je bijvoorbeeld antipsychotica voorgeschreven zodat je minder last hebt van wanen en hallucinaties.

In klachtenvrije periodes dienen de medicijnen een nieuwe manie of depressie te voorkomen. Een bekend medicijn om jouw stemming te stabiliseren is lithium. Lithium zorgt er onder andere voor dat je niet opnieuw snel van stemming wisselt. Vaak moet je deze medicijnen voor een lange tijd blijven gebruiken, dit kan gedurende je hele leven zijn. Deze stemmingsstabilisatoren krijg je vaak ook tijdens een manische of depressieve periode.

Voorlichting en psycho-educatie

Psycho-educatie betekent dat je uitleg krijgt over wat een bipolaire stoornis is, wat het beloop is en hoe een bipolaire stoornis wordt behandeld. Het doel van psycho-educatie is dat jij inzicht krijgt in je stoornis. Op die manier kun jij je stoornis vaak beter accepteren en er beter mee omgaan. Ook kun je bespreken hoe je met leeftijdsgenoten over jouw bipolaire stoornis praat of uitlegt waar je last van hebt. Daarnaast is een nieuwe manische of depressieve periode makkelijker te herkennen wanneer jij meer over jouw stemmingsstoornis weet.

Ook ouders en verzorgers van adolescenten met een bipolaire stoornis zijn gebaat bij psycho-educatie om meer inzicht te krijgen in de stoornis van hun zoon of dochter. Als ouder leer je met de stoornis om te gaan en hoe je je kind kunt steunen zonder er zelf aan onderdoor te gaan. Contact met andere ouders die in de dezelfde situatie zitten als jij kunnen ook helpen.

Zelfmanagement

Tijdens de behandeling van je bipolaire stoornis wordt er ook aan zelfmanagement gewerkt zodat je beter leert omgaan met je stemmingsstoornis. Je schrijft bijvoorbeeld in een dagboekje op hoe de dag is gegaan. Heb je je medicijnen gebruikt? Heb je goed geslapen en hoe lang? Ben je naar school geweest? Heb je alcohol gedronken? Heb je thuis ruzie gehad? Had je veel energie? Zo kunnen jij en je behandelaar zien hoe het gaat met de behandeling en wat er in jouw leefstijl eventueel kan worden aangepast.

Daarnaast is het van grote waarde wanneer jij een aankomende depressieve of manische periode leert herkennen. Samen met je behandelaar bespreek je wat je in dat geval kunt doen. Bijvoorbeeld vrienden of familie inlichten en je arts raadplegen. Daarbij worden wederom je ouders/verzorgers nauw betrokken. Het is belangrijk dat zij ook leren herkennen wanneer mogelijk een nieuwe depressieve of manische periode er dreigt aan te komen.

Psychotherapie

De voorlichting, psycho-educatie en medicatie kunnen eventueel worden aangevuld met een psychologische behandeling zoals cognitieve gedragstherapie. Er wordt aandacht besteed aan jouw gedachten tijdens een manische of depressieve periode en het gedrag dat jij vertoont. Je leert bijvoorbeeld om in een manische episode niet toe te geven aan het gevoel om steeds ‘meer’ te willen doen.

Ook sociaal-ritme-therapie kan jou helpen om te leren omgaan met jouw bipolaire stoornis en je stoornis te accepteren. Het doel  van de behandeling is het vinden van een passend ritme om meer stabiliteit in jouw leven te creëren.

Opname

In het geval van een zeer heftige manie of depressie kun je worden opgenomen in het ziekenhuis. Dit is niet bij Lentis.

Behandeling en betrokkenheid van familie

Als naasten kan het erg zwaar zijn om met je zoon /dochter of broer/zus met een bipolaire stoornis om te gaan. Daarom is het belangrijk dat je als naasten bij de behandeling wordt betrokken. Eventueel wordt ook de school van je kind betrokken. Tijdens de psycho-educatie wordt je ook voorgelicht over de stoornis en hoe er mee om te gaan in de acute en onderhoudsfase.

Daarnaast krijg je meer informatie over contact met lotgenoten. Wellicht kan dit jou steun bieden. Eventueel is ouder-begeleiding ook mogelijk bij Lentis. Schaam je niet en neem contact op wanneer je behoefte voelt aan hulp of begeleiding.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis