Mieke in het park

Welke behandelingen heeft Jonx voor autisme?

Autisme kan niet worden genezen. Behandeling kan bepaalde verschijnselen wel verminderen. Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) van Jonx heeft al 40 jaar ervaring met behandeling en begeleiding van cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). We hebben naast veel ervaring ook veel verschillende behandelvormen in huis. Er is altijd wel iets dat bij jou past. Het ATN heeft locaties in:

Daarnaast heeft Jonx ook een afdeling voor Wonen en Werken voor  volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (WWA) in Zuidlaren. Hier krijg je gespecialiseerde woonbegeleiding die past bij jouw situatie. In de WWA zijn wonen, behandeling en dagbesteding volledig op elkaar afgestemd. 

Jongeren met een ASS tussen de 16 en 23 jaar die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen kunnen terecht bij Begeleid Wonen Munsterheerd. Jongvolwassenen tussen de 19 en 30 jaar met een ASS kunnen terecht bij Begeleid wonen Talma.

Opvoeding

Psychologische behandeling is alleen zinvol als de opvoeding een goede basis heeft. Het opvoeden van een kind met autisme kan een zware opgave zijn voor ouders. Onderstaand drie adviezen voor de opvoeding:

  • Structuur: zorg voor een omgeving met weinig prikkels. Breng structuur aan in het leven van je kind. Dit geldt voor de omgeving, maar ook voor de invulling van de dag en de omgang met mensen.
  • Eisen: pas eisen aan je kind aan. Dit geldt voor eisen aan het denken, het voelen en het gedrag. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen te veel en te weinig vragen van je kind.
  • Communicatie: spreek met weinig woorden. Probeer eventueel te communiceren met voorwerpen of gebaren. Als het niet zonder woorden kan, spreek dan langzaam in korte eenvoudige zinnen.

Psychologische en andere behandelingen

Er zijn verschillende psychologische of onderwijskundige behandelprogramma’s. Ze hebben allemaal de volgende drie doelen:

  • Structuur brengen in de omgeving
  • Stimuleren van de normale ontwikkeling
  • Verminderen van problemen in het gedrag

Medicijnen

Er is geen medicijn dat autisme geneest. Tot nu toe worden medicijnen gebruikt die voor andere stoornissen zijn bedoeld, zoals antipsychotica en antidepressiva.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis