Mieke in het park

Wat zijn de oorzaken van autisme?

Over de oorzaken van autisme valt nog weinig te zeggen. Het is wel duidelijk dat een afwijkende ontwikkeling van de hersenen komt door erfelijke factoren. Die afwijkingen in de hersenen leiden mogelijk tot verstandelijke, sociale en gedragsproblemen. Er is meer risico op autisme in onderstaande gevallen. De extra risico’s komen voort uit biologische en sociale factoren.

Biologische factoren

  • Erfelijkheid: autisme is voor een groot deel erfelijk bepaald. Als de ene helft van een eeneiige tweeling het heeft, dan is de kans 91% dat de andere helft het ook heeft. Broertjes en zusjes hebben 20 tot 60 keer meer kans op deze stoornissen. Andere familieleden hebben 6 of 7 meer kans het ook te krijgen.
  • Groter hoofd en hersenen: het hoofd en de hersenen zijn bij 1 op de 4 kinderen met deze stoornissen groter. Er zijn ook verschillen in de structuur van de hersenen. Het is nog onduidelijk wat dit te maken heeft met de verschijnselen van de stoornissen.
  • Geslacht: mannen hebben 4 keer zo vaak autisme als vrouwen. Vrouwen met autisme zijn meestal minder intelligent dan de mannen.
  • Lichamelijke aandoening: bij maximaal 10% van de mensen met autisme is de stoornis het gevolg van een lichamelijke aandoening. Zo komt tubereuze sclerose bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis ongeveer 100 maal vaker voor.

Sociale factoren

De invloed van de omgeving op autisme is zeer klein. Vroeger dachten veel behandelaars dat autisme ontstond door een kille manier van opvoeden. Dit is niet waar. Symptomen en gedragingen die typisch zijn voor autisme kunnen optreden als gevolg van extreme verwaarlozing, maar dat komt zeer zelden voor. In veel gevallen verdwijnen de symptomen langzaam als de kinderen naar een normale omgeving worden gebracht.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis