Jonge vrouw bos

Wat zijn de oorzaken van Anorexia Nervosa?

Hoe krijg je anorexia? Deze vraag is lastig te beantwoorden: er is niet één aanwijsbare oorzaak. Vaak is het een combinatie van biologische, psychische en omgevingsfactoren. De oorzaken verschillen per persoon. Samen proberen we er achter te komen wat de onderliggende oorzaak of aanleiding is van jouw verstoorde eetgedrag.

Psychische risicofactoren bij ontstaan anorexia

  • Karaktereigenschappen zoals perfectionisme en prestatiegerichtheid
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Een negatief zelfbeeld
  • (Sociale) faalangst en bang om te worden afgewezen
  • Een sterk verlangen om slank te zijn
  • Een grote angst om dik te worden

Omgevingsfactoren bij ontstaan anorexia

  • Je neemt deel aan een sport, zoals bijvoorbeeld ballet, waarbij je de druk voelt om dun te zijn
  • Slechte ervaringen in je jeugd, zoals verwaarlozing, seksueel misbruik of mishandeling kunnen leiden tot psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld

Biologische factoren bij ontstaan anorexia

  • Wanneer er in je familie eetstoornissen voorkomen, is het risico op een eetstoornis groter. Hierin speelt erfelijkheid een rol en hoe de omgeving daar op inspeelt, bijvoorbeeld extreem lijngedrag van ouders, vervelende opmerkingen over je uiterlijk, etcetera.
  • Uit onderzoek blijkt dat vroeggeboren kinderen een grotere kans hebben om anorexia te ontwikkelen, zeker wanneer het geboortegewicht ook nog te laag is voor de leeftijd.
Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis