Verdriet en rouw

Welke behandelingen heeft Jonx voor een angststoornis?

Cognitieve gedragstherapie

Dit is een vorm van psychotherapie. De behandelaar bekijkt met degene met een angststoornis naar het gedrag en de manier van denken. Vervolgens is het de bedoeling dat dit gedrag en de manier van denken verandert, zodat de klachten verminderen.

Exposure in vivo

Als je een spannende situatie of voorwerp vaak uit de weg gaat, leer je in de behandeling juist om ze op te zoeken. Deze behandelmethode wordt ook wel exposure in vivo genoemd. Exposure betekent: blootstellen. In vivo betekent: in het echt. Je oefent in stappen steeds verschillende situaties, zodat je ontdekt dat je het wel aankunt of dat het minder erg is dan je van te voren had bedacht.  Dat doe je samen met de behandelaar maar ook thuis of op school. Zo word je steeds minder bang. Je kunt daarbij oefenen en leren welk gedrag jou helpt om door te zetten en met de spanning om te gaan.

Medicijnen

Werkt psychotherapie niet voldoende, dan schrijft een arts soms medicijnen voor bij een angststoornis. Bijvoorbeeld een kalmerend middel bij ernstige angstklachten. Medicijnen kunnen ook gecombineerd worden met gedragstherapie. Dat gebeurt vooral als je ook depressief bent.

Overige behandelingen

Naast cognitieve gedragstherapie worden soms ook andere behandelingen ingezet. Zoals sociale vaardigheidstraining, EMDR (als je veel last hebt van nare gebeurtenissen of herinneringen hieraan), COMET (verbeteren van je zelfbeeld) of vaktherapie. Verder kan elk behandelgesprek ondersteund worden door online behandeling. Of kan er gekozen worden voor een totale online behandeling.

Betrokkenheid ouders

Ouders worden ook betrokken bij de behandeling. Ze krijgen uitleg over angst en de aanpak ervan (psychoeducatie). Soms worden ouders actief betrokken bij de behandeling. Als co-therapeut, via mediatietherapie, ouderbegeleiding of gezinsgesprekken.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis