Verdriet en rouw

Wat zijn de oorzaken van een angststoornis?

Waarom de één wel een angststoornis krijgt en de ander niet, is moeilijk te verklaren. Het is vaak een samenspel van factoren. Het is wel bekend dat sommige mensen meer risico lopen. De extra risico’s komen voort uit biologische, psychische en sociale factoren.

Biologische factoren

  • Geslacht: angststoornissen komen vaker voor bij vrouwen. Op sommige stoornissen, zoals een specifieke fobie, hebben vrouwen zelfs twee keer zo veel kans als mannen.
  • Leeftijd: jonge kinderen hebben vaker last van verlatingsangst (seperatieangst). In de puberteit neemt de kans op sociale angststoornis of gegeneraliseerde angststoornis toe.
  • Temperament: je temperament kan ook een rol spelen. Kinderen die al jong een geremd temperament hebben, zijn veel kwetsbaarder om angstsymptomen te krijgen. En angstige mensen vinden een situatie vaak sneller bedreigend en zullen spannende situaties eerder uit de weg gaan, waardoor ze ook minder ontdekken dat ze het wel aan kunnen.

Psychische factoren

Beangstigende, stressvolle of vernederende gebeurtenissen maken de kans op een angststoornis groter. Voorbeelden hiervan zijn seksueel misbruik of veel gepest zijn. Ook als je bent opgevoed onder ongunstige omstandigheden, dan is de kans op een angststoornis groter. Denk hierbij aan verwaarlozing of mishandeling. Maar ook de stijl van opvoeden (als je ouders zelf bijvoorbeeld last hebben van angst en bezorgdheid) speelt waarschijnlijk mee.

Sociale factoren

  • Sociaal-economische status: met een lage sociaal-economische status (laag inkomen, lage opleiding) loop je meer risico op het krijgen van een angststoornis.
  • Puberteit: je normale angsten kunnen uitgroeien tot een sociale fobie, als in je puberteit de eisen groter worden van de mensen om je heen.
Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis