Verdriet en rouw

Tips hoe zelf om te gaan met een angststoornis

Van een angststoornis kun je grote hinder ondervinden in het dagelijks leven. Je vermijdt bijvoorbeeld situaties omdat je bang bent een aanval te krijgen. Je gaat daardoor misschien niet naar feestjes, vergaderingen of andere sociale gebeurtenissen. De aandoening kan ook invloed hebben op school: je blijft vaker ziek thuis of je durft bepaalde schooltaken niet te doen. In het ergste geval durf je helemaal niet meer school of trek je je helemaal terug. Wat kun je nu zelf ondernemen om grip te krijgen op de vervelende verschijnselen van een angststoornis?

Kennis opdoen en praten

Verzamel informatie over je angststoornis. Zorg er ook voor dat mensen die belangrijk voor je zijn, weten waar je last van hebt. Zo praat je makkelijker met elkaar. Hulp van vrienden, familie en hulpverleners is altijd prettig. Overleg samen hoe om te gaan met de angststoornis.
Sommige mensen schrikken van iemand met psychische klachten en reageren afwijzend. Bepaal daarom zelf wat je vertelt. Vertel bijvoorbeeld oppervlakkige klasgenoten een beperkte versie en reserveer het complete verhaal voor mensen die dichtbij staan.

Voorlichting over angststoornis

Voor lichte tot matige angstklachten zijn er cursussen voor jongeren, volwassenen en ouderen: Angst de baas en Geen paniek. Ook de Angst, Dwang en Fobie Stichting geeft diverse trainingen en organiseert lotgenotencontact.

Zorg voor structuur

Zorg voor structuur in je dagen. Die structuur krijg je soms al in de behandeling op door naar school te gaan. Of door te gaan sporten of (vrijwilligers)werk te doen.

Anoniem contact

Het is erg belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen. Het kan erg fijn zijn om (juist) anoniem en/of met een onbekend iemand te spreken. Het kan soms goed helpen om over je problemen te praten met mensen die weten en snappen hoe je je voelt. Lees meer over online zelfhulp en telefonische hulpdiensten op de website van Lentis.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis