header jongen tiener donker haar

Verwijsindex Fryslân

Autisme Team Noord-Nederland (locatie Friesland) van Jonx doet mee aan de verwijsindex Fryslân. Dit is een digitaal contactsysteem waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid bij een jeugdige (0-23 jaar) kunnen aangeven door middel van een signaal.

Match als meerdere professionals betrokken zijn

Als twee of meer van die professionals zo’n signaal afgeven is er sprake van een match. Zo’n match houdt in: bij dit kind zijn verschillende ondersteuners betrokken. Die ondersteuners krijgen elkaars contactgegevens en nemen contact met elkaar op. De bedoeling is dat ze de ondersteuning, samen met het gezin/jeugdige, afstemmen en dat één van hen het voortouw neemt. Het doel is om samen ‘één kind, één gezin, één plan’ te realiseren.

ViF ZiZeO

In Fryslân heet de verwijsindex ViF ZiZeO: Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs.

Voor ouders

In Nederland is er een Jeugdwet die ervoor moet zorgen dat kinderen een fijne jeugd hebben en zich goed kunnen ontwikkelen. Een van de onderdelen van de Jeugdwet is de verwijsindex. Dat is een digitaal contactsysteem waarin professionals in een vroeg stadium een signaal kunnen afgeven over een kind of jongere dat zij in behandeling hebben of begeleiden. Dat doen ze om hun betrokkenheid bij een kind of gezin aan te geven bij andere professionals.

Contact tussen professionals

De verwijsindex brengt professionals die betrokken zijn bij een gezin,  zoals hulpverleners, automatisch met elkaar in contact. Het doel ervan is om samen met het kind en de ouders of verzorgers, de best passende ondersteuning of begeleiding te bieden. Als er een actieplan of familieplan wordt opgesteld, gebeurt dat in overleg met de ouders.

Signaal afgeven

Voordat het signaal wordt afgegeven in de verwijsindex, hoor je dat als ouder of verzorger van de professional. Je kunt dan al samen met de professional bespreken hoe en waar je het onderwerp wilt bespreken wanneer er een match komt: schriftelijk, op een gezinsbijeenkomst, een rondetafelgesprek of op een andere passende manier. Ouders en verzorgers hebben een belangrijke rol. Signaleren is overigens alleen een vinkje zetten. Niemand kan aantekeningen maken in het systeem.

Vragen

Wanneer je vragen hebt staan de antwoorden misschien ook al op deze site. Onder de knop FAQ rechtsboven, staan allerlei vragen en antwoorden op een rijtje.

Voor jeugd vanaf 16 jaar

Ben je 16 jaar of ouder en krijg je begeleiding of hulp van een professional? Dan kan die professional een signaal willen afgeven in de verwijsindex. Dat zal hij met je bespreken. Professionals geven een signaal af als ze bij jou betrokken zijn.  Er zijn veel jongeren die verschillende hulpverleners hebben. Zij krijgen van die hulpverleners soms tegengestelde adviezen. Dat is niet handig, ook daarom is er de verwijsindex. ‘Samenwerken’ staat centraal.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis