LVB en psychiatrische problemen

TIMP

Een licht verstandelijke beperking (LVB) én psychiatrische problemen? Daar maken we zeker een punt van, omdat aansluiten bij de belevingswereld en mogelijkheden van jeugd met een LVB een andere benadering vraagt.

Als orthopsychiatrische jeugdpoli is Timp toegerust voor de behandeling van kinderen en jongeren met complexe meervoudige problematiek. Dankzij de samenwerking tussen LVB-expertisecentrum Reik en Jonx is specialistische zorg op maat mogelijk.

Logo TIMP

Onze naam is een Groningse uitdrukking voor ‘punt’, om vanaf dáár verder te gaan! Bezoek de website van TIMP voor alle informatie voor ouders en verwijzers.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis