Jonge vrouw rode jas in bos

Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP)

Jonx is lid van het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ‘vertaalt’ de verzamelde kennis in protocollen voor kinderpsychiaters en andere professionals. Met die kennis kunnen zij hun jonge patiënten de beste zorg bieden en beter behandelen. Met Routine Outcome Monitoring (ROM) vergelijkt het Kenniscentrum systematisch het effect van behandelingen.
Op de site is veel informatie te vinden voor professionals, maar ook voor ouders, jongeren, gemeenten en leerkrachten.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis