Wonen en werken

Wonen en Werken voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (WWA)

Als je een autismespectrumstoornis (ASS) hebt en zelfstandig wonen niet lukt, dan kan je terecht bij de afdeling voor Wonen en Werken voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (WWA) in Zuidlaren. Hier krijg je gespecialiseerde woonbegeleiding die past bij jouw situatie. Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. In de WWA zijn wonen, behandeling en dagbesteding volledig op elkaar afgestemd.

Voor wie is de WWA bedoeld?

Als je een autismespectrumstoornis (ASS) hebt en zelfstandig wonen niet lukt, dan kan je terecht bij de WWA in Zuidlaren. Hier krijg je gespecialiseerde woonbegeleiding die past bij jouw situatie. Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. In de WWA zijn wonen, behandeling en dagbesteding volledig op elkaar afgestemd. Je kan bij de WWA terecht wanneer je ouder bent dan 18 jaar.
De overzichtelijke, voorspelbare en gestructureerde omgeving op de WWA zorgt ervoor dat je autismespectrumstoornis zo min mogelijk je functioneren verstoort. Je eigen mogelijkheden komen hierdoor zo goed mogelijk tot hun recht. Jouw welbevinden staat bij de WWA centraal.

De WWA heeft als missie: goede zorg bieden aan mensen met een autismespectrumstoornis. Zorg kan bestaan uit begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging. Alle levensterreinen kunnen worden meegenomen zoals wonen, dagbesteding, omgang met anderen, huishouden, zelfverzorging, financiën en administratie en behandeling van bijkomende psychische problemen.

Om te kunnen wonen binnen de WWA is het belangrijk dat je voldoet aan de volgende verblijfscriteria:

 • de diagnose autismespectrumstoornis staat voorop in je klinische beeld en is ernstig
 • je hebt een normale intelligentie
 • je bent minstens achttien jaar oud
 • je kan niet zelfstandig wonen
 • geïntegreerde zorg binnen één milieu is voor jou noodzakelijk
 • je kan je handhaven binnen een open setting
 • je bent in staat en bereid om deel te nemen aan dagbestedingactiviteiten binnen de WWA

Het is niet mogelijk om binnen de WWA te wonen wanneer er bij jou sprake is van:

 • ernstige gedragsproblemen en agressie
 • chronische psychose
 • verslavingsproblematiek
 • een verstandelijke beperking

 

Hoe ziet de behandeling bij de WWA eruit?

Je kunt bij de WWA terecht voor een langdurige tot permanente verblijfsmogelijkheid. Jouw individuele hulpvraag staat centraal. Het accent in ons aanbod ligt op:

 • het stabiliseren van je autistische problematiek
 • het vergroten van individuele vaardigheden
 • het behandelen van bijkomende problemen
 • het aanbieden van een veilig leefklimaat waarin jij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kan leiden

Respect

Het is belangrijk om haalbare doelen te stellen. Het doel is niet een zo normaal mogelijk bestaan, maar een zo goed mogelijk bestaan.

Alle cliënten op de WWA zijn aangewezen op geïntegreerde zorgverlening binnen één milieu. Cliënten wonen, werken en ontspannen binnen dezelfde locatie. Je persoonlijke levenssfeer en je eigen keuzes worden gerespecteerd binnen de afgesproken kaders van je behandelplan, de huisregels van Lentis en de woonafspraken.

Hoe kan ik mij aanmelden bij de WWA?

Het is niet mogelijk om jezelf aan te melden bij de WWA. Je kan wel schriftelijk of digitaal aangemeld worden door:

 • je huisarts
 • de gemeente (sociale wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin (CJG))
 • een GGZ-instelling
 • een GGD-arts
 • een medisch specialist

Aanmeldingen kunnen gericht worden aan de behandelcoördinator van de WWA. Die neemt contact op met je verwijzer voor aanvullende informatie of voor een gemotiveerde afwijzing. Je komt vervolgens op de aanmeldlijst. Jij, je familie en eventueel je verwijzer worden uitgenodigd voor een indicatiegesprek op de WWA, dat gebeurt snel na je aanmelding. Door de zeer beperkte doorstroom binnen de WWA kan de wachttijd voordat je bij de WWA kan komen wonen lang zijn.

Praktische informatie

De WWA ligt midden in het gezellig dorp Zuidlaren. Er is een supermarkt bereikbaar op loopafstand. Je kunt gratis parkeren vlakbij de WWA. De WWA is bereikbaar met het openbaar vervoer. Kijk voor een persoonlijk, gedetailleerd reisadvies op www.qbuzz.nl/gd of www.9292.nl.

Wil je meer weten, stel ons dan gerust je vraag via de telefoon of per e-mail: wwa@lentis.nl

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis