Jonx Hoogezand

Poli Terug naar School

De Poli Terug naar School helpt kinderen en jongeren bij wie sprake is van ernstig schoolverzuim of schoolweigering én waarbij een vermoeden bestaat van psychiatrische problematiek. De Poli werkt nauw samen met alle betrokkenen om de jongere zo snel mogelijk terug te laten keren naar school.

Hoe ziet de behandeling bij de Poli Terug naar School eruit?

In geval van ernstig schoolverzuim is het van belang dat de hulp snel wordt opgestart. De Poli Terug naar School helpt op twee manieren:

  • Je kunt bij de Poli terecht voor (aanvullende) diagnostiek om de vraag te beantwoorden of er bij je kind sprake is van onderliggende psychiatrische problematiek, zoals bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis (ASS), ADHD, een depressie of een trauma. Als blijkt dat dit zo is, wordt er passende behandeling geboden.
  • Tegelijkertijd biedt een thuisbehandelaar, die deskundig is op het gebied van psychiatrische problematiek, hulp in de thuissituatie. Schoolverzuim is niet alleen voor je kind een probleem, maar heeft vaak impact op het hele gezin. De thuisbehandelaar komt in een periode van 6 weken regelmatig bij jullie thuis om samen met jou en jouw kind te werken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer naar school.

Wat gebeurt er binnen deze 6 weken?

Nadat je kind is aangemeld bij de Poli Terug naar School van Jonx vindt er binnen 7 werkdagen een eerste gesprek plaats waarbij jij en jouw kind, een behandelaar van Jonx en de thuisbehandelaar aanwezig zijn. Soms zijn er ook andere betrokkenen bij dit gesprek zoals de leerplichtambtenaar of de GGD-jeugdarts. Het doel van dit gesprek is de actuele situatie in kaart te brengen. Tijdens dit gesprek wordt begonnen met het maken van het Terug naar School Plan en worden er gezamenlijk concrete afspraken voor diagnostiek en thuisbehandeling.

  • Tijdens de volgende 6 weken wordt het Terug naar School Plan op maat gemaakt, uitgevoerd en waar nodig bijgesteld. De uitkomsten van de diagnostiek worden hierin meegenomen. De Poli Terug naar School werkt nauw samen met de school van je kind en andere betrokkenen.
  • In week 7 volgt een evaluatiebespreking bij Jonx, waarin de resultaten van het Terug naar School Plan worden besproken. Tijdens deze bespreking worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen wat betreft de hulpverlening en de schoolgang.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden bij de Poli Terug naar School?

Je kind kan schriftelijk of digitaal worden aangemeld door:

  • de gemeente (sociale wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin (CJG))
  • je huisarts
  • een GGZ-instelling
  • een GGD-arts
  • Jeugdbescherming Noord
  • een medisch specialist

Praktische informatie

In geval van ernstig schoolverzuim is een snelle start belangrijk. Om zo snel mogelijk te kunnen starten, kijkt Jonx samen met jou op welke locatie van Jonx jij en je kind het beste terecht kunnen.

Wil je meer weten, stel ons dan gerust je vraag via de telefoon of per e-mail: terugnaarschool@lentis.nl

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis