Jonge vrouw rode jas in bos

CIP Jeugd (Centrum Integrale Psychiatrie)

CIP Jeugd werkt op basis van een holistische visie waarbij lichaam en geest als geheel wordt gezien. We beschouwen het kind altijd als deel van zijn gezin en andere nabije omgeving. In de behandeling ligt de focus op het bevorderen van gezondheid en welzijn. Er wordt gewerkt aan het herkennen en vergroten van de kracht van het kind en zijn of haar systeem. Het contact en de relatie staan hierin centraal.

We hebben kennis van en staan open voor zowel reguliere verklaringsmodellen en behandelmethoden als complementaire en alternatieve. Een reguliere behandeling bestaat bijvoorbeeld uit gesprekken met een psycholoog, uit gebruik van medicijnen of een combinatie hiervan. Voorbeelden van alternatieve en complementaire behandelingen zijn acupunctuur, hypnotherapie en het gebruik van kruiden of voedingssupplementen.

Werkwijze

We verdiepen ons in het verhaal van jou en je kind, in de verklaring van de klachten en de hulpvraag. Jouw verhaal en wensen combineren we met onze kennis en ervaring met zowel het reguliere behandelaanbod als met het complementaire en alternatieve aanbod. Op basis hiervan komen we tot een conclusie en een voorstel voor behandeling. Deze behandeling kan een reguliere behandeling zijn, een complementaire behandeling of een combinatie van beide. Soms blijkt het nodig aanvullend onderzoek te doen om helder te krijgen welke behandeling het meest passend is.

Mogelijkheden

In de meeste gevallen zal de geadviseerde behandeling kunnen plaatsvinden binnen het CIP-jeugd. Het kan zijn, dat je zoon of dochter elders al een lopende (alternatieve) behandeling heeft. Indien het wenselijk is deze voort te zetten, naast een behandeling binnen het CIP-jeugd, nemen we graag contact op met betreffende behandelaar om onze behandelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen. Wanneer je kind reeds in behandeling is binnen Jonx en bovenbeschreven werkwijze bij het kind past, dan kun je je behandelaar vragen om een consult bij het CIP-jeugd. Wanneer je een specifieke behandeling wenst, welke we niet bieden binnen het CIP-jeugd, kunnen we met je meedenken en advies geven op basis van onze kennis en ervaring.

Behandelteam

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis