Jongetje in het bos2

‘Het pesten moet nu stoppen’

Kinderen en jongeren die worden gepest kunnen daar jaren later nog de gevolgen van merken. Om deze kinderen en jongeren te helpen voordat grote problemen ontstaan neemt Jonx deel aan het ConsultatieTeam Pesten. Dit team helpt wanneer een kind of jongere op school wordt gepest.

Snel aan de slag

Leerkrachten, maar ook ouders zelf, kunnen rechtstreeks contact opnemen met het team om een gepest kind aan te melden. Het team gaat vervolgens snel en praktisch aan de slag om de pestproblemen te stoppen. Het ConsultatieTeam Pesten bestaat uit professionals van Jonx, CEDIN, de GGD en Jeugdbescherming Noord. Het team is ontstaan op initiatief van de gemeente Groningen en wordt mogelijk gemaakt door subsidie en de eigen inzet van de organisaties. Het team is alleen actief in de gemeente Groningen.

Belangrijke bijdrage

Orthopedagoog Nienke Rooseboom vertegenwoordigt Jonx en levert een belangrijke bijdrage aan het team. “Kinderen die gepest worden hebben vier keer meer kans op het ontwikkelen van een angststoornis. Daarom vindt Jonx het belangrijk om pesten op tijd aan te pakken om erger te voorkomen”, verklaart Nienke.

Positieve invloed

“Wanneer er een melding binnen komt bij het ConsultatieTeam Pesten, wordt meestal eerst bekeken hoe de sfeer is in de groep. Dit kan door middel van een analyse of een observatie van de groep. Vervolgens wordt de Steungroepaanpak ingezet”, vertelt Nienke.
“Bij de Steungroepaanpak wordt een supportgroepje samengesteld. Deze groep wordt samengesteld uit de pester of pesters, twee of drie neutrale leerlingen of positieve leiders en één of twee leerlingen die een goede band hebben met het gepeste kind.”

Spannend

“Ik start altijd met een individueel gesprek met het gepeste kind. Het gesprek is bedoeld om uit te leggen wat de Steungroep inhoudt. De kinderen vinden het vaak heel spannend. Sommige kinderen zijn bang dat het pesten erger zal worden. Daarom leg ik duidelijk uit wat er gaat gebeuren en stemmen we af wat het kind gaat zeggen in de groep. Vervolgens ga ik om de tafel met het ‘steungroepje’.”

Hulpmiddel

“Aan de kinderen van het steungroepje wordt door mij duidelijk gemaakt hoe het gepeste kind zich voelt, zoveel mogelijk in de eigen woorden van het gepeste kind. Ik ben niet uit op de ‘feiten’, maar probeer vooral de gevoelens en beleving van het gepeste kind weer te geven. Bij jonge kinderen gebruiken we soms een tekening als hulpmiddel”, verklaart Nienke.

Helpen

“De Steungroepaanpak is niet bedoeld om pesters te straffen maar juist om samen verantwoordelijkheid te nemen met een positieve en persoonlijke insteek. In de Steungroep is de boodschap duidelijk dat het pesten nu moet stoppen maar we geven niemand de schuld. Er wordt dus niemand als schuldige aangewezen, maar we maken juist bespreekbaar hoe iedereen het gepeste kind kan helpen. De Steungroep heeft als doel om iedereen te betrekken bij de oplossing, iedereen is ook verantwoordelijk voor het succes van de oplossing. Deze aanpak werkt heel goed”, verklaart Nienke.

Positieve spiraal

Dat de Steungroepaanpak goed werkt laat Boaz Bijleveld zien met een mooi voorbeeld uit de praktijk. “Het ConsultatieTeam Pesten werd laatst gebeld door een school waarbij sprake was van een moeilijke groep zeven. De school had het idee dat er gepest werd maar ze konden geen slachtoffers of daders aanwijzen. De school had verschillende dingen geprobeerd maar de negatieve sfeer keerde telkens terug”, vertelt Boaz, gezondheidszorgpsycholoog bij CEDIN en Jonx.

Buiten de boot

“Na een analyse van de klas blijkt het probleem vooral bij de meisjes te spelen. Twee meisjes vallen duidelijk buiten de boot. Het gaat om twee schuchtere, wat verlegen en timide meisjes. Ik besluit de aanpak eerst op één van de meisjes te richten. De Steungroepaanpak heeft vaak een olievlekwerking”, verklaart Boaz.

Buitengesloten

“De leerling waarbij ik de Steungroepaanpak inzet is een 11-jarige, lange meid. Ze heeft lang donker haar en een brilletje. Na toestemming van haar ouders ga ik samen met haar en de intern begeleider in gesprek. Het meisje wordt vaak buitengesloten. Ze mag bij spelletjes niet meedoen. Na schooltijd wordt ze soms uitgescholden. Ze geeft aan geen vriendinnen in de klas te hebben. Ze zou er graag bij horen. Ook zou ze graag gevraagd willen worden om bij iemand thuis te spelen of te kletsen.”

Helpen

“Het meisje geeft duidelijk aan van wie ze het meeste last heeft en wie het nog wel eens voor haar opneemt. We stellen een groepje samen. Als de leerlingen van het Steungroepje uit de klas worden gehaald, zijn ze in eerste instantie wat afwachtend. Ik leg uit wat de bedoeling is en waarvoor ze hier zijn. Ik vertel hoe ze kunnen helpen en dat ze geen straf krijgen maar dat ze wel verantwoordelijk zijn om te zorgen dat het ophoudt”, vertelt Boaz.

Concrete ideeën

“Ik vraag de kinderen naar hun ideeën en oplossingen. Het blijft even stil. De sfeer is gespannen maar al snel bedenken de kinderen concrete ideeën zoals een oogje in het zeil houden of een praatje maken op het plein. Ook spreken ze af dat ze mee mag doen met spelletjes op het plein. Op de valreep komt een meisje nog over de brug, ze wil het gepeste meisje wel vragen om bij haar thuis te komen spelen”, vertelt Boaz.

Positief

Tijdens de individuele evaluatiegesprekken een week later, blijkt dat iedereen zijn of haar idee ook heeft uitgevoerd. De kinderen uit het groepje denken dat het beter gaat met het gepeste meisje. Ze voert vaker een gesprekje en biedt zich meer aan bij spelletjes. Ze lacht vaker en haar ogen staan vrolijker. Ik vertel de kinderen dat zij dat voor elkaar hebben gekregen en vraag wat voor gevoel ze dat geeft. Sommige kinderen krijgen een kleur, een ander zegt ‘wel goed’ en weer iemand ‘trots!’ Ook de pester(s) zijn trots. Zij hebben immers hun macht en kracht kunnen gebruiken voor iets positiefs waar ze nu voor gecomplimenteerd worden.

Bewust te maken

“Ik vraag elk kind of ze nog meer ideeën hebben en of ze het vol denken te houden. Na een paar weken is er nog steeds een positieve flow in de klas”, vertelt Boaz. “Na onze begeleiding op school houden we contact met de ouders en de school”, vult Nienke aan. “Soms helpen we ook door leerkrachten te begeleiden of een ouderavond te organiseren. We helpen ook door workshops te geven om mensen bewust te maken van de symptomen en gevolgen van pesten.”

Meer informatie

Leerkrachten en ouders kunnen voor ondersteuning bij de aanpak van pesten het ConsultatieTeam Pesten inschakelen. Een kind of jongere kan telefonisch worden aangemeld via 06-30000738 of via de website: www.consultatieteampesten.nl. Wilt u meer weten over het team? Bekijk dan het filmpje:

Consultatieteam Pesten Presentatie from Joshua Vos on Vimeo.

 

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis