Ervaringsverhalen

Mirjan van Heese over KAIRO

Onder jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die een MBO-opleiding volgen is het percentage van schoolverlaters erg hoog. Om deze groep jongeren te helpen een beroepsopleiding af te ronden is een jaar geleden het project KAIRO gestart. Ambulant begeleidster Mirjan van Heese vertelt hier over haar ervaringen tijdens het eerste jaar van werken met KAIRO. (meer…)

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis