theobuurman 8309-

Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn ons al eens gesteld. We zetten ze hier voor je op een rij, misschien staat jouw vraag er ook tussen.

Hoe vraag ik een second opinion aan?

Ik heb een indicatie van de gemeente gekregen, wat nu?

Je hebt een indicatie van je gemeente gekregen, en vraagt je af wat je nu moet doen?
Een indicatie betekent dat je toegang tot zorg hebt gekregen. Met deze indicatie weet je hoeveel zorg je kunt krijgen en in welke vorm.

Onze zorgconsulenten helpen je met vragen over indicatie en zorg bij Lentis.

Hulp van Jonx

Het is heel normaal om een keer een dipje te hebben, bang te zijn of in een hectische periode druk te zijn in je hoofd. Het is verstandig om hulp te zoeken als je zoveel last van je problemen krijgt dat je de dingen die je graag wilt doen niet meer doet. Of als je problemen maar niet weggaan. We kunnen je op verschillende manieren hulp bieden: via een training, een groepsbehandeling, een individuele behandeling of door wonen in een woonvorm.

Met welke problemen kan ik bij Jonx aankloppen?

Bij Jonx kunnen we je op allerlei manieren behandelen. Sommige kinderen en jongeren komen bij ons terecht met problemen die we samen snel kunnen oplossen, maar er zijn ook problemen die meer tijd vragen of ernstiger zijn. We kijken samen met jou welke behandeling voor jou het meest passend is.

Kan ik mezelf aanmelden?

Jij of je ouders kunnen je niet zelf aanmelden bij Jonx. Voor alle vormen van behandeling en begeleiding heb je een verwijsbrief van je huisarts of andere verwijzer nodig. Als je behoefte hebt aan hulp, adviseren we je eerst je klachten met je huisarts of met een specialist van een basisteam te bespreken. Je huisarts of specialist beoordeelt of zij je zelf kan helpen of dat het beter is om je door te verwijzen naar Jonx. Ook andere hulpverleners, zoals een jeugdarts, medisch specialist, of psychiaters die werken in een GGZ-instelling kunnen je naar Jonx verwijzen.

Wat gebeurd er als ik 18 jaar word?

Wanneer je 18 jaar wordt, dan stopt de behandeling niet. Samen kunnen we kijken hoe de behandeling worden voortgezet bij Jonx. Het is ook mogelijk dat we samen vinden dat het beter is om verder te gaan met de behandeling bij de GGZ voor volwassenen.

Vergoeding van de zorg

Er is het een en ander veranderd in de zorg voor kinderen en jongeren. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente vergoedt de hulp aan jongeren.

Wordt de zorg voor mijn behandeling bij Jonx vergoed?

 • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings-, en psychische problemen en stoornissen.
 • De behandeling door Jonx wordt vergoed door de gemeente waar je woont.
 • Om de zorg bij Jonx vergoed te krijgen heb je een verwijsbrief nodig van een huisarts, een specialist van het basisteam of een centrum jeugd en gezin.

Wat gebeurt er als ik 18 jaar word?

In de vergoeding van de zorg verandert er als je 18 wordt iets. Als je nog geen 18 jaar bent, dan val je onder de Jeugdwet. De gemeente vergoedt jouw zorg dan. Als je 18 jaar wordt, val je niet meer onder de jeugdwet. Na je achttiende wordt de zorg vergoed door je zorgverzekeraar. Hiervoor geldt een verplicht eigen risico.

Klachten en complimenten

Zit je ergens mee? Ben je ontevreden over de manier waarop een medewerker van Jonx met je omgaat? Of ben je ontevreden over de behandeling? Misschien heb je een klacht over je behandelaar? Dan is het verstandig om daar zo snel mogelijk over te gaan praten. Misschien is jouw inbreng reden voor ons om iets te veranderen.

Welke stappen kan ik zetten als ik een klacht heb?

 • Als je niet tevreden bent, adviseren we je eerst in gesprek te gaan met je behandelaar. Een open gesprek helpt meestal al en onze medewerker kan met jou een oplossing zoeken.
 • Als je er niet uitkomt, kun je contact opnemen met de leidinggevende van de afdeling of het team.
 • Informeer bij de patiënten vertrouwenspersoon (pvp). Een pvp helpt als je een klacht heb waar je met je behandelaar niet uitkomt. Of als je daar tegenop ziet.
 • Levert dit alles niet op wat je ervan verwacht? Neem dan contact op met de klachtencommissie en dien een formele klacht in.

Complimenten

Ben je juist heel tevreden over de hulp die je van Jonx hebt ontvangen en ben je daar enthousiast over? Ben je blij dat je met één van onze behandelaars in contact bent gekomen?

Laat het ons weten met een mailtje. We proberen met hart en ziel die psychische hulp te bieden die je nodig hebt. En het is leuk om te horen dat we daarin zijn geslaagd. Of dat we op de goede weg zijn!

Rechten

Binnen je behandeling bij Jonx maak je zoveel mogelijk je eigen keuzes. Je hulpverlener ondersteunt je daarbij. Samen met je hulpverlener kom je tot afspraken over het verloop van je behandeling. Je mag ervan uitgaan dat de medewerkers van Jonx rekening houden met je keuzen en ook met je rechten.

Welke rechten heb ik als cliënt bij Jonx?

 • Je hebt recht op informatie.
 • Je hebt het recht te weten wat er met je aan de hand is. En welke behandelingen daarvoor zijn.
 • Je hebt het recht informatie over de inhoud van je behandeling te krijgen.
 • Je hebt recht op een zo goed mogelijke behandeling. Afspraken staan in een behandelplan. Je hebt de keuzevrijheid, voor zover mogelijk, om zelf een behandelaar te kiezen. Of om een second opinion te vragen.
 • Recht op privacy en geheimhouding. Jonx beschermt je privacy en deelt nooit zonder toestemming informatie over jou met anderen.
 • Recht op een gesprek met een voor vragen of klachten waar je met je behandelaar niet uitkomt.
 • Ga je in behandeling bij Jonx dan gelden de Leveringsvoorwaarden. Hierin staan naast je rechten ook wat Jonx van jou verwacht, je plichten. Zo moet je je kunnen legitimeren.

Licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen

Met wie ga je praten als anderen jou niet altijd begrijpen? Hoe kun je vertellen over problemen waar anderen geen last van lijken te hebben? En wat als je steeds hulp krijgt die niet echt helpt?

Wat betekent een LVB met psychiatrische problemen?

Kinderen met een licht verstandelijke beperking moeten meer moeite doen om het tempo van onze samenleving bij te houden. Juist omdat het leven bij hen niet vanzelf gaat, ontstaan bij deze jonge mensen eerder psychische problemen. Bij het zoeken van geschikte hulp is één ding het allerbelangrijkste: iemand die zich kan verplaatsen in de leefwereld van deze kinderen en die bovendien goed aansluit bij hun mogelijkheden.

Welke behandelingen heeft Jonx hiervoor?

Bij sommige kinderen en jongeren zijn er veel dingen tegelijk aan de hand zijn: van een (leer)achterstand tot sociale moeilijkheden en psychische klachten, zoals angst, trauma, autisme of gedragsproblemen. Om goed te kunnen helpen zijn professionals van Jonx samen met professionals van een expertisecentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking (Reik) de jeugdpoli Timp gestart. Want dankzij het combineren van hun kennis en ervaring helpen zij vastgelopen kinderen en jongeren echt verder. Door andere vragen te stellen, anders te luisteren en andere oplossingen te bedenken.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Timp.

Niet tevreden

Zit je ergens mee? Ben je ontevreden over de manier waarop een medewerker van Jonx met je omgaat? Of ben je ontevreden over de behandeling? Misschien heb je een klacht over je behandelaar? Dan is het verstandig om daar zo snel mogelijk over te gaan praten.

Klachtenfunctionaris

Wil je graag dat iemand je helpt met je klacht? Dan kun je dit bespreken met de klachtenfunctionaris. Zij probeert samen met jou tot een oplossing te komen. Dit kan ook in een gesprek met de medewerker of de leidinggevende plaatsvinden. De klachtenfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie en kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris is er voor iedereen die in behandeling is bij Jonx.

Willemien Starke, Klachtenfunctionaris
klachtenfunctionaris@lentis.nl
06 51939630
aanwezig op dinsdag/donderdag/vrijdag

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis