Homepage Jonx

Thuisbehandeling ASS

Door in het gezin aanwezig te zijn sluiten de behandelaren beter aan bij de behoefte van je kind met een autismespectrumstoornis (ASS) en zijn er meer mogelijkheden voor je kind om zich nog beter te ontwikkelen. Omdat autisme ook gevolgen heeft voor de rest van het gezin wordt daar in deze behandeling ook aandacht aan besteed.

Deze behandeling is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar bij wie ASS is vastgesteld. Naast autisme kan er ook sprake zijn van een verstandelijke beperking.

Thuisbehandeling kind

Bij een thuisbehandeling wordt de normale ontwikkeling zoveel mogelijk gestimuleerd. Dit gebeurt aan de hand van activiteiten in huiselijke omgeving waarbij zaken als contact, communicatie en spel een rol spelen.

Er wordt geprobeerd om gedrag veroorzaakt door de stoornis te verminderen en er wordt aandacht besteed aan zintuiglijke prikkels. Daarnaast worden bijkomende problemen aangepakt zoals zindelijkheid of slaap- en eetproblemen.

Thuisbehandeling ouder

Ouders leren anders kijken, namelijk door een autistische bril. Je krijgt als ouder uitleg over ASS en leert deze kennis te vertalen naar je thuissituatie. Je leert anders om te gaan met probleemgedrag van je kind. Thuisbehandelaars kunnen stilstaan bij eventuele acceptatie en rouw van de ouders rond de diagnose.

Werkwijze

In overleg met de ouders doet de hoofdbehandelaar een aanvraag voor thuisbehandeling. Er volgt dan een indicatiegesprek met de thuisbehandelaar waarin je vragen kunt stellen en waar ouders uitleg krijgen over de inhoud en mogelijkheden van de behandeling.

De thuisbehandeling wordt aangepast op de problematiek en mogelijkheden van het gezin. De frequentie en duur van een thuisbehandeling is hier dan ook van afhankelijk.

Locaties en Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met één van onze locaties:

ATN Groningen
Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
050 5223299
atngroningen@lentis.nl

ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 10:00 uur.

ATN Friesland
Zuiderdwarsvaart 72
9203 JB Drachten
0512 334950
atnfriesland@lentis.nl

ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13:00 tot 14:00 uur.

ATN Drenthe
Crerarstraat 6c
7901 AE Hoogeveen
0528 229930
atnhoogeveen@lentis.nl

ATN Drenthe heeft een algemeen telefonische spreekuur op dinsdag en vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur.

 

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis