Meisje bellenblaas Jonx

Speltraining

Speltraining is bedoeld voor jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Bij deze kinderen verloopt de spelontwikkeling niet spontaan of anders. Het doel van deze training is:

  • het vergroten van omgangsmogelijkheden met het spelmateriaal
  • het aanleren van spelvaardigheden en deze te variëren en uit te breiden
  • sociale interactie stimuleren

Kinderen met ASS blijven vaak steken in het herhalend omgaan met voor hen bekend speelgoed. Zo blijft de spelontwikkeling achter, terwijl spel juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind.

Inhoud speltraining

Tijdens de speltraining krijgt een kind de gelegenheid te ontdekken wat de mogelijkheden van spelmateriaal zijn. Zo wordt geprobeerd het kind op een hoger niveau te laten spelen. De spelontwikkeling loopt gewoonlijk als volgt:

  • Eerste levensjaar: simpel manipuleren door speelgoed in de mond te nemen of door ermee te slaan.
  • Rond 12/13 maanden: combinatiespel door dingen tegen elkaar te tikken of stapelen.
  • Vanaf 12 maanden: functioneel spel waarbij het spelmateriaal wordt gebruikt zoals het bedoeld is (rijden met een auto).
  • Tussen 18 en 24 maanden: symbolisch spel, dus ‘doen alsof’.

Kinderen met ASS blijven hangen in de eerste fase en komen nauwelijks tot niet tot symbolisch spelen. Ze imiteren weinig van anderen en zoeken bijna geen contact.

Werkwijze

In de training werken we in een één op één situatie, in een prikkelvrij ruimte. Dit kan thuis of in een spelruimte van het ATN. Tussen de trainingen door gaan ook de ouders actief het kind stimuleren met spel. Na een trainingsfase zijn de beperkingen en mogelijkheden van het kind duidelijk. Met die informatie kan een spelstimuleringsplan worden opgezet waarmee je thuis aan de slag kunt.

Praktische informatie

Wanneer er door het ATN speltraining voor je kind is voorgesteld, nodigt de trainer je uit voor een gesprek of wordt je thuis bezocht. In dit gesprek wordt uitleg over de training gegeven. Vervolgens onderzoekt de trainer in hoeverre je kind spelvaardigheden onder de knie heeft. Op deze manier zal de training het beste aansluiten bij zijn of haar ontwikkeling.

Locaties en Contact

Neem bij vragen contact op met één van onze locaties:

ATN Groningen
Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
050 5223299
atngroningen@lentis.nl

ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 10:00 uur.

ATN Friesland
Zuiderdwarsvaart 72
9203 JB Drachten
0512 334950
atnfriesland@lentis.nl

ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13:00 tot 14:00 uur.

ATN Drenthe
Crerarstraat 6c
7901 AE Hoogeveen
0528 229930
atnhoogeveen@lentis.nl

ATN Drenthe heeft een algemeen telefonische spreekuur op dinsdag en vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis