Homepage Jonx tiener

Sociale vaardigheidstraining voor jongeren van 12 tot 18 jaar

De sociale vaardigheidstraining wordt gegeven aan jongeren met een autismespectrumstoornis en/of ADHD die problemen ervaren op sociaal gebied.

Inhoud van de training

De sociale vaardigheidstraining richt zich op het ontwikkelen en vergroten van je sociale vaardigheden. Afhankelijk van de locatie waar de training wordt aangeboden bestaat de training uit 12 tot 15 bijeenkomsten. Daarnaast worden er ook enkele ouderbijeenkomsten georganiseerd. Er vinden geen bijeenkomsten plaats tijdens de schoolvakanties.

Voor wie is de training bedoeld?

De sociale vaardigheidstraining wordt gegeven aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis en/of ADHD.

Locaties

De sociale vaardigheidstraining wordt gegeven op diverse locaties van Jonx. Zo kun je onder andere terecht bij het Autisme Team Noord-Nederland in Groningen en het ATN Friesland.

Praktische informatie

Deelnemen aan deze training kan alleen in overleg met je behandelaar bij Jonx. Voor actuele informatie over mogelijke startdata kun je contact opnemen met je behandelaar. De training start bij voldoende aanmeldingen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis