Lachend meisje op bankje

Second opinion

Jonx biedt de mogelijkheid voor een second opinion over de gestelde diagnose of wanneer het gaat om de beste behandelmogelijkheid. Dit betekent dat je een mening vraagt van een tweede (onafhankelijke) hulpverlener. Bij kinderen vragen de ouders of verzorgers een second opinion aan.

Hoe krijg ik een second opinion?

Een second opinion kan aangevraagd worden wanneer er twijfel is over een diagnose, maar ook wanneer je wilt weten wat de best passende behandeling is. Het staat iedereen vrij om een second opinion te vragen. Je hebt geen toestemming nodig van je eigen hulpverlener. De deskundige moet namelijk extra gegevens opvragen bij je behandelaar voor de second opinion. Daarom is het verstandig je behandelaar erbij te betrekken. Een second opinion is alleen maar een oordeel en geen behandeling. Na de second opinion word je dus mogelijk weer terugverwezen naar je eigen hulpverlener. In onderling overleg wordt dan bepaald wat er verder moet gebeuren.

Voor wie is een second opinion bedoeld?

Het is mogelijk om een second opinion aan te vragen wanneer:

  • je twijfelt over de diagnose en/of voorgestelde behandeling
  • je een keuze moet maken die ingrijpende gevolgen kan hebben

Second opinions kunnen aangevraagd worden vanuit het hele land.

Locaties

Een second opinion is mogelijk op alle locaties van Jonx.

Praktische informatie

Aanmelden

Het is helaas niet mogelijk om jezelf aan te melden voor een second opinion. Je kan wel schriftelijk of digitaal aangemeld worden door:

  • je huisarts
  • de gemeente (sociale wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin (CJG))
  • een GGZ-instelling
  • een GGD-arts
  • Jeugdbescherming Noord
  • een medisch specialist

Eén van deze professionals kan je aanmelden bij een locatie van Jonx waar een second opinion wordt aangeboden.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis