Man en vrouw in het park

Relaties en ASS (RelASS)

Het ATN heeft de afgelopen jaren kennis en ervaring opgedaan met het bieden van behandeling aan (echt)paren, waarbij één van de partners een diagnose binnen het Autisme Spectrum heeft. RelASS is een behandeltraject die bestaat uit verschillende behandelvormen waar (echt)paren deels of geheel aan kunnen deelnemen.

Het is belangrijk dat (echt)paren inzicht krijgen op hun bijdrage in de relatie, op onderlinge patronen van gedrag en de manier waarop de ASS kenmerken daarop van invloed kunnen zijn. Beide partners zijn bereid en in staat om kritisch te kijken naar hun relatie en ieders aandeel daarin.

De behandelmogelijkheden

In overleg met de echtparen kan gekozen worden voor verschillende behandelmogelijkheden binnen het RelASS traject.

Voordat er begonnen wordt met het RelASS traject zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hierbij wordt samen met het echtpaar gekeken naar het meest passende aanbod op dat moment.

Echtpaargesprekken

Bij deze gesprekken is een ASS-deskundige en een systeem/relatietherapeut aanwezig. Deze gesprekken zullen één keer per twee weken gevoerd worden.

Interactieve groepscursus

Dit is een basiscursus waarin op een beknopte manier informatie wordt gegeven over relaties, ASS en de combinatie hiervan. Je kunt hier ervaringen van andere echtparen horen en er wordt geoefend om de gegeven theorie ook in de praktijk uit te oefenen. De interactieve groepscursus bestaat meestal uit acht bijeenkomsten welke één keer in de twee weken plaatsvind. Een bijeenkomst duurt drie uur.

Therapiegroep

Na deelname aan de Interactieve groepscursus kun je deelnemen aan de Therapiegroep, ook wel communicatiegroep genoemd. Hier wordt ervan uitgegaan dat je al basiskennis hebt over je eigen relatie en ASS. In deze groep leer je je gedachten en gevoelens te herkennen en te verwoorden. Er zijn tien wekelijkse bijeenkomsten, een bijeenkomst duurt twee uur.

Communicatiegroep

In deze groep werk je aan de verbetering van de onderlinge communicatie door oefeningen. Ook wordt er bekeken hoe het kan dat de communicatie op dit moment moeilijk tot stand komt. Er zijn vijf bijeenkomsten, een bijeenkomst duurt twee uur.

Praktische informatie

De gesprekken vinden, mede afhankelijke van de woonplaats van het echtpaar, plaats op ATN locaties in Groningen, Drachten en Hoogeveen.

Aanmelden

Voor deelname aan één van de RelASS behandelingen is een verwijzing van de huisarts nodig. Na aanmelding voor RelASS vindt er een intake plaats om vast te stellen of dit een passende behandelvorm is.

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling. Hou wel rekening met het eigen risico, voor informatie hierover kun je terecht bij je zorgverzekeraar.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met één van de Jonx locaties opnemen:

Jonx Groningen
Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
050 5223290
afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Delfzijl
Jachtlaan 52
9934 JD Delfzijl
0596 649103
afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer
Industrieweg 33
9601 LJ Hoogezand
0598 457120
afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Winschoten
Mr. D.U. Stikkerlaan 1
9675 AA Winschoten
0597 456300
afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

 

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis