‘Op school en thuis durf ik nu te zeggen wat ik vind.’
Meisje op klimtoestel

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een doe-therapie. Bij veel therapieën wordt er vooral gesproken over problemen. Bij PMT staat het doen en ervaren centraal en wordt gemaakt van bewegingsvormen zoals sport en spelvormen en lichaamsgerichte oefenvormen en technieken, zoals ontspanningsoefeningen. PMT wordt samen met beeldende therapie en dramatherapie ook wel vaktherapie genoemd. Kijk voor meer informatie over PMT bij vaktherapie.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis