Angst Jonx

Oudertraining Nieuwe Autoriteit

Maak je je als ouder wel eens zorgen omdat je kind spijbelt of teveel achter de computer zit? Of omdat je geen idee hebt wat je kind buitenshuis doet en je het gevoel hebt de grip op je kind kwijt te raken? Dan kan de oudertraining Nieuwe Autoriteit je misschien verder helpen.

Deze training is speciaal opgezet voor ouders van jongeren in de leeftijd van 11-23 jaar. Het gedrag van je kind heeft een grote invloed op de sfeer in huis. Hierdoor is het gezin in een steeds sterkere, negatieve spiraal terecht gekomen en heb je behoefte aan hulp.

Werkwijze

Er wordt gestart met een intakegesprek waarin samen met jou wordt gekeken of deze training bij je past. De training bestaat uit 5 bijeenkomsten die om de week plaatsvinden. In de tussenliggende week vindt er een coachingsgesprek plaats om de theorie te vertalen naar de praktijk.

Inhoud van de training

Tijdens deze korte, intensieve trainingen maak je kennis met de uitgangspunten van de Nieuwe Autoriteit en krijg je handvatten om mee aan de slag te gaan in je eigen gezin. Deze methode richt zich enerzijds op het volhouden en leiding geven door de ouder en anderzijds op het herstel van het contact tussen de ouder en kind.

Tijdens de training maak je een plan waarmee je in je eigen gezin aan de slag gaat. Bij het uitvoeren van je plan krijg je begeleiding in huis van een ervaren behandelaar van Jonx. Daarnaast zijn er nog bijeenkomsten met andere ouders uit de groep om successen en moeilijkheden te delen. Na ongeveer een half jaar wordt het traject afgesloten en afgerond met een evaluatie.

Praktische informatie

De trainingsgroep zal uit 5 of 6 ouders/verzorgers bestaan. Eenoudergezinnen worden van harte uitgenodigd om een volwassene mee te nemen die dicht bij het gezin betrokken is.

Aanmelden

Voor deze training is een verwijsbrief nodig van het lokale basisteam van je gemeente of van een kinder- of jeugdarts, je huisarts of een andere AGB-geregistreerde zorgverlener. Wanneer je kind al in behandeling is bij Jonx kan de behandelaar je kind rechtstreeks aanmelden voor de training. Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor meer informatie.

Locaties en Contact

Heb je vragen over deze training of belangstelling? Neem dan contact op met een van onze locaties:

Jonx Groningen
Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
050 5223290
afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Delfzijl
Jachtlaan 52
9934 JD Delfzijl
0596 649103
afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer
Industrieweg 33
9601 LJ Hoogezand
0598 457120
afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Winschoten
Mr. D.U. Stikkerlaan 1
9675 AA Winschoten
0597 456300
afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis