tienermeisje in boom

Oudercursus ADHD/Autisme

Wanneer de diagnose ADHD en/of autismespectrumstoornis (ASS) is vastgesteld bij je kind kun je tegen bepaalde problematiek aanlopen. In deze oudercursus krijg je als ouder inzicht in wat ADHD en ASS nu precies inhoudt en leer je hoe je het contact met je kind kunt verbeteren. Ook kun je hier ervaringen en steun ontvangen van andere ouders.

Er bestaan twee varianten voor deze cursus, een cursus voor ouders van kinderen met ADHD en/of ASS in de puberteit en een groep voor ouders van jonge kinderen met ADHD en/of ASS met bijkomende problematiek. Lees hieronder meer over deze groepen.

ADHD en/of Autisme in de pubertijd

Het is soms lastig om je zoon of dochter te begrijpen wanneer hij of zij ADHD en/of ASS heeft. Deze cursus is geschikt voor ouders die de behoefte hebben om:

  • meer inzicht te krijgen in wat de ontwikkelingsstoornis ADHD en ASS precies voor je kind betekent.
  • pedagogische vaardigheden te oefenen om beter aan te sluiten bij de zwakke en sterke punten van je kind.
  • gevoelens en ervaringen te delen met ouders die ook een puber met ADHD en/of ASS hebben.

De problematiek waar je als ouder onder andere tegenaan kunt lopen kan bestaan uit opstandigheid, moeite met communiceren met je kind, moeilijkheden op vlak van school, vriendschappen, seksualiteit en zelfstandigheid.

Werkwijze

Deze cursus is praktisch van opzet. Er wordt veel aan de hand van alledaagse situaties geoefend. De cursus is gestructureerd en gedragstherapeutisch van opzet. Door oefeningen, rollenspellen en huiswerkopdrachten worden je vaardigheden vergroot. Er kunnen maximaal 12 ouders deelnemen aan deze cursus. In een periode van ongeveer 3 maanden komt de groep 9 tot 10 keer bij elkaar op één van de locaties binnen Jonx.

Autisme met bijkomende problematiek bij kinderen

Deze oudercursus is bedoeld voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en bijkomende beperkingen zoals een verstandelijke beperking, dwang- of angstklachten en auditieve, visuele, of motorische problematiek. In deze cursus wordt uitleg gegeven over de ontwikkeling en het gedrag van je kind. Veel ouders hebben moeite om het gedrag van hun kind te begrijpen omdat hun kind niet of nauwelijks spreekt. We raden aan dat beide ouders aan deze cursus deelnemen.

Werkwijze

Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur waarbij theorie wordt besproken en advies wordt gegeven. Je krijgt huiswerkopdrachten mee om thuis met je kind te oefenen. Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Autisme en een bijkomende beperking

Hoe herken ik het bij mijn kind en hoe leg ik het anderen uit?

  • Informatieverwerking

Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe neemt een kind met autisme waar? Waarom reageert mijn kind soms zo vreemd? Wat denkt mijn kind eigenlijk?

  • Aandacht

Waarom is aandacht belangrijk voor de ontwikkeling van contact en taal? Hoe kan ik het contact met mijn kind verbeteren?

  • Communicatie

Het is belangrijk dat je voor de start van de cursus een beeld hebt van het ontwikkelingsniveau en de behoefte aan communicatieondersteuning van je kind. Wanneer dit niet het geval is, zal er voorafgaand aan deze cursus een afspraak gepland worden voor aanvullende diagnostiek.

Praktische informatie

ADHD en/of Autisme in de pubertijd

Gezien de opzet van deze cursus is het van belang dat je meer wilt leren over pedagogische vaardigheden. Daarnaast moet het haalbaar zijn om bij (vrijwel) elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Wanneer er andere problematiek, zoals zwakbegaafdheid, relatie en/of gezinsproblemen, op de voorgrond staan ligt deelname aan deze cursus niet voor de hand. Bij twijfel kun je contact opnemen met je behandelaar.

Voor de start van deze cursus vindt een indicatiegesprek met de ouders plaats. Op basis daarvan wordt al dan niet tot deelname besloten. Voor meer informatie en de planning kun je terecht bij je behandelaar of bij een van de locaties van Jonx.

Autisme met bijkomende problematiek bij kinderen

Aanmelding kan alleen wanneer je staat ingeschreven bij het ATN op een van onze locaties. Voor de cursus begint vindt een kennismakingsgesprek plaats. Aan het begin en het einde van de cursus wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen ter evaluatie.

Vraag je behandelaar om meer informatie of bij een van de locaties van ATN.

Locaties en Contact

ADHD en/of Autisme in de pubertijd

Deze cursus wordt op één van de locaties van Jonx aangeboden. Zie hieronder een overzicht van contactgegevens van een aantal van onze locaties:

Jonx Groningen
Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
050 5223290
afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Delfzijl
Jachtlaan 52
9934 JD Delfzijl
0596 649103
afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer
Industrieweg 33
9601 LJ Hoogezand
0598 457120
afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Winschoten
Mr. D.U. Stikkerlaan 1
9675 AA Winschoten
0597 456300
afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

 

Autisme met bijkomende problematiek bij kinderen

De oudercursus wordt aangeboden door  het Autisme Team Noord-Nederland (ATN). De cursus vindt meestal plaats binnen een van de locaties van het ATN.

ATN Groningen
Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
050 5223299
atngroningen@lentis.nl

ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 10:00 uur.

ATN Friesland
Zuiderdwarsvaart 72
9203 JB Drachten
0512 334950
atnfriesland@lentis.nl

ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13:00 tot 14:00 uur.

ATN Drenthe
Crerarstraat 6c
7901 AE Hoogeveen
0528 229930
atnhoogeveen@lentis.nl

ATN Drenthe heeft een algemeen telefonische spreekuur op dinsdag en vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis