Vader met twee zoons in het donker

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling SPOED (IPG SPOED)

IPG SPOED is een kortdurende vorm van Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling en is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij er bij het kind of een van de ouders sprake is van psychiatrische problematiek. Een IPG SPOED kan binnen een week worden ingezet wanneer er sprake is van een crisissituatie ten aanzien van de opvoeding. Een gezinsbehandelaar komt vier tot maximaal zes weken bij jouw gezin thuis en wordt ingezet wanneer je gezin een crisis doormaakt.

Inhoud van de behandeling

Naast reguliere IPG biedt Jonx ook IPG SPOED. IPG SPOED staat voor een kortdurende vorm van Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling. Een gezinsbehandelaar van IPG SPOED komt vier tot maximaal zes weken bij jou thuis en wordt ingezet wanneer je gezin een crisis doormaakt.

Hoe ziet IPG SPOED eruit?

 • De hulp duurt vier tot maximaal zes weken
 • De gezinsbehandelaar komt twee tot vier keer per week bij jou thuis
 • Afspraken worden in overleg met jou en je gezin gemaakt
 • De gezinsbehandelaar van IPG SPOED is niet bereikbaar in het weekend of ’s nachts

Voor wie is IPG SPOED bedoeld?

IPG SPOED is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling kan worden ingezet bij crisissituaties. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De opvoeding valt je erg zwaar, omdat er bij jou of je kind sprake is van (kinder) psychiatrische problematiek.
 • Je hebt het gevoel geen invloed meer te hebben op je kind.
 • Er is veel strijd en er zijn veel conflicten in je gezin.
 • Je maakt je ernstige zorgen over de ontwikkeling van je kind.
 • Je weet niet meer wat er in je kind omgaat.
 • Je kind heeft buitenshuis problemen.
 • Er is meer ruzie dan gezelligheid thuis.

Behandelaren

Verschillende teams van Jonx hebben speciaal opgeleide gezinsbehandelaren. Deze gezinsbehandelaren hebben veel ervaring met Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling en crisissituaties. Ze komen dagelijks bij gezinnen thuis om de problemen samen met het gezin grondig aan te pakken.

De gezinsbehandelaar kan verschillende middelen inzetten om een gezin te helpen en ondersteuning te bieden.

 • Gesprekken met jou en je gezin.
 • Mail- en belcontact.
 • Oefeningen en opdrachten.
 • Observaties.
 • Korte video-opnames.

Er komen professionele gezinsbehandelaars langs die met je meedenken en deskundige hulp en advies bieden bij gedragsverandering. Hierbij is er aandacht voor hoe de gezinsleden met elkaar omgaan en wordt er informatie over de opvoeding en ontwikkelingsfase van kinderen gegeven of over kinderpsychiatrische problematiek.

Locaties

IPG SPOED wordt aangeboden door de volgende teams van Jonx:

 • Jonx Groningen
 • Jonx Hoogezand-Sappemeer
 • Jonx Winschoten
 • Jonx Delfzijl
 • Jonx Stadskanaal

Praktische informatie

Aanmelden

Behandelaren binnen Jonx kunnen jouw gezin aanmelden voor IPG SPOED. Iedere cliënt van Jonx kan worden aangemeld, ongeacht de fase waarin je behandeling zich bevindt. Ook cliënten die op de wachtlijst staan voor reguliere IPG waarbij een crisis in het gezin ontstaat, kunnen worden aangemeld voor IPG SPOED. Voor IPG en IPG SPOED is een verwijzing nodig van:

 • de gemeente (sociale wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin (CJG))
 • je huisarts
 • een GGZ-instelling
 • een GGD-arts
 • Jeugdbescherming Noord
 • een medisch specialist

Vergoedingen

Vergoedingen van zorg kunnen jaarlijks wijzigen. Ontvang je psychische hulp van Jonx of denk je daarover? En wil je weten welke kosten daaraan verbonden zijn en wat de vergoedingen zijn? Neem dan eerst contact op met je zorgverzekeraar. Jonx informeert je ook graag goed en uitgebreid over de kosten die worden vergoed. Zodat je achteraf niet voor onverwachte ziektekosten komt te staan. Lees hier meer over vergoedingen van zorg.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis