Rennend gezin in de bossen

Groepstrainingen

Bij bepaalde problemen zijn groepstrainingen de beste behandelmethode. Denk bijvoorbeeld aan het leren van sociale vaardigheden of het verwerken van een schokkende gebeurtenis.
Je volgt de training samen met leeftijdsgenoten onder begeleiding van 2 hulpverleners.
Iedereen werkt natuurlijk aan zijn eigen probleem, maar je kunt ervaringen uitwisselen met de anderen in de groep en zo van elkaar leren.

Het aanbod van de groepsbehandelingen verschilt per locatie.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis