Man in het park

Eendagsdiagnostiek

Eendagsdiagnostiek bij het ATN is een methode om in één dag vast te kunnen stellen of er sprake is van een autismespectrumstoornis (ASS). Alle behandelaren van ATN zijn gespecialiseerd in uitgebreide diagnostiek en behandeling op maat.

Aanmelding

Aanmeldingen vinden schriftelijk of digitaal plaats door huisartsen, GGz-instellingen, medisch specialisten of bedrijfsartsen. Kinderen en jongeren kunnen ook worden aangemeld door de gemeente (sociaal wijkteam), GGD-artsen of Jeugdbescherming Noord. Rechtstreeks aanmelden door cliënten zelf of ouders is niet mogelijk.

De schriftelijke aanmelding bevat eerdere diagnostische informatie (zoals ontwikkelingsanamnese en psychologisch onderzoek) met daarin:

  • reden van aanmelding;
  • hulpvraag van de cliënt of de ouders;
  • eerdere hulpverlening.

Indien nodig, zal er vanuit het ATN aanvullende informatie worden gevraagd.

Intake en diagnostiek

Na ontvangst van de aanmelding zal er in overleg bestaande onderzoeksgegevens worden opgevraagd zodat kan worden besloten tot een meer of minder uitgebreid diagnostisch onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek kan bestaan uit (kinder)psychiatrisch, pedagogisch en psychologisch onderzoek. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag of verdere behandeling moet worden verleend door het ATN of een andere zorginstelling.

Eendagsdiagnostiek

Als volwassene kun je terecht bij ATN Friesland voor diagnostiek in één dag. Eendagsdiagnostiek is een methode om in één dag vast te kunnen stellen of er sprake is van ASS. Het is van belang dat je iemand uit je naaste omgeving meeneemt op die dag, dit wordt na je aanmelding ook telefonisch besproken.

Programma

Je krijgt twee vragenlijsten die je een week voor de afspraak in moet leveren. Zo kan er vooronderzoek gedaan worden en kunnen er op de dag zelf gerichte vragen gesteld worden.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 8.45 – aanmelden bij de balie van ATN Friesland, hier word je opgehaald.
  • 9:00/10:30 – gesprek met jou en je naaste (partner/ouder/vriend(in)
  • Korte pauze
  • 11:00/12:30 – een behandelaar gaat met jou in gesprek een andere behandelaar gaat apart met je naaste in gesprek.
  • Lunch
  • 14:00/15:00 – adviesgesprek eventueel met naaste erbij.

Tijdens de pauzes kun je buiten de deur verblijven, het is de bedoeling dat je zelf voor lunch zorgt. Soms blijkt dat we aanvullend onderzoek nodig hebben, in dat geval bespreken we dit. Wanneer de diagnose ASS wordt gesteld ontvang je een advies over de behandelmogelijkheden.

Contact

Heb je vragen over de eendagsdiagnostiek of wat je mee moet nemen? Neem dan contact o met het secretariaat van ATN Friesland:

ATN Friesland
Zuiderdwarsvaart 72
9203 JB Drachten
0512 334950
atnfriesland@lentis.nl

ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13:00 tot 14:00 uur.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis