Vrouw aan de telefoon bij auto

Deeltijdbehandeling ASS

Tijdens de deeltijdbehandeling wordt stilgestaan bij de uitingsvormen en ervaringen in het dagelijks leven met autisme. Het programma is een mix van behandeling en training gericht op de toekomstmogelijkheden van jongeren met ASS. De deeltijdbehandeling is bedoeld voor jongvolwassenen van 18 – 23 jaar en volwassenen, 23 jaar en ouder. Deze behandeling helpt met name jongeren in de fase van uit-huis-gaan, het leren van zo zelfstandig mogelijk functioneren en het omgaan met werk, relaties en/of wonen.

De behandeling

De deeltijdbehandeling is een intensieve poliklinische behandeling voor jongvolwassenen. Hierbij wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving gewerkt, deze behandeling kan naast een opleiding en/of werk worden gevolgd.

De behandeling wordt in groepen gegeven zodat er ervaringen uitgewisseld kunnen worden en zodat je tips aan elkaar kunt geven. De herkenning van elkaars problemen werkt positief, je kunt elkaar motiveren om oplossingen te zoeken. In de behandeling worden modules met verschillende onderwerpen aangeboden:

  • Vaktherapie beeldend
  • Rots en Water (weerbaarheidstraining)
  • Stresshantering en ontspanning
  • Sociale vaardigheidstraining

Het uitgangspunt is dat de patiënt voor zover mogelijk met eventuele ondersteuning integreert in de maatschappij. Om dit te bereiken wordt een contactpersoon (vaak een naaste) gekozen die bij de behandeling wordt betrokken.

Praktisch

Voorafgaand aan de behandeling wordt een indicatiegesprek gevoerd om te bekijken of je geschikt bent voor deze behandeling. De behandeling wordt aangeboden in modules van zes weken. In de groep zitten ongeveer acht deelnemers. De behandeling duurt ongeveer een jaar en wordt op een vaste dag in de week gegeven van 9:30 tot 12:30 of van 13:00 tot 16:00 uur.

Aanmelding

Je kunt je niet zelf aanmelden, dit doet een verwijzer. Hierna volgt de intakeprocedure door een behandelaar en de coördinator van de behandeling. De behandeling wordt geboden bij ATN Friesland in Drachten op een nader te bepalen dag en tijdstip.

Locatie en Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ATN Friesland en vraag naar een bij de deeltijdbehandeling betrokken behandelaar.

ATN Friesland
Zuiderdwarsvaart 72
9203 JB Drachten
0512 334950
atnfriesland@lentis.nl

ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13:00 tot 14:00 uur.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis