Meisje met spijkerblouse

Consultatie

Verzoeken tot consultatie kunnen worden aangevraagd door medewerkers uit de (geestelijke) gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en door de jeugdhulpverlening. Consultatievragen zijn gericht op de behandeling of begeleiding van mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen met betrekking tot:

  • wonen
  • werken
  • vrijetijdsbesteding
  • de aanpak van gedragsproblematiek
  • het sociale netwerk rondom autisme

Consultatie betreft vragen die betrekking hebben op diagnostiek
en/of behandelbeleid, mondeling/schriftelijk/telefonisch of mail,
zonder dat de cliënt zelf wordt gezien.

Spreekuur

Binnen alle locaties is er een telefonisch spreekuur voor
consultatievragen.
ATN Groningen: alle werkdagen van 09.00 – 10.00 uur
ATN Friesland: maandag t/m vrijdag van 13.00 – 14.00 uur
ATN Drenthe: dinsdag en vrijdag van 13.00 – 14.00 uur

Kosten

Bij uitgebreide consultatievragen (langer dan 20 minuten) zullen er kosten in rekening worden gebracht. De kosten bedragen 100 euro per uur/per persoon.

Aanmelding

Voor consultatie kunt u telefonisch contact opnemen met één van de locaties van het ATN. Indien het een uitgebreide consultatie betreft kan, na telefonisch overleg met de leidinggevende behandelzaken, een schriftelijke aanvraag nodig zijn. Deze aanvraag bevat rapportage(s) met daarin onder andere:

  • hulpvraag
  • huidig functioneren van de cliënt
Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis