‘Ik ontdekte dat als ik over mijn boosheid knutsel en praat ik minder bang ben.’
Jennie
Meisje Jonx

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een doe-therapie. Bij veel therapieën wordt er vooral gepraat over problemen. Bij beeldende therapie wordt gewerkt met materialen, zoals schildermateriaal, klei of ander knutselwerk. Beeldende therapie wordt samen met psychomotorische therapie (PMT) en dramatherapie ook wel vaktherapie genoemd. Kijk voor meer informatie over beeldende therapie bij vaktherapie.

 

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis